Skip to content Skip to footer

Akadem 2011- “Prišli sme viere na koreň”

Motto Akademu 2011 “Prišli sme viere na koreň” poukazuje na dynamiku objavovania Boha a aj samotných koreňov našej viery.

V príhovore počas úvodnej sv. omše nás o. Marián Bublinec povzbudil pýtať sa samých seba: Prečo verím? V koho verím? Je moja viera skutočne moja vlastná alebo len prijímam to, čo sa ponúka, alebo to, čo mi bolo dané v detstve?

Viac na túto tému nám v sobotňajšej prednáške povedal o. Andrej Darmo. Zamysleli sme sa nad koreňmi našej viery, nad hradbami, ktoré nám bránia vidieť ich, tiež nad našimi túžbami, nad Božím plánom pre nás a nad tým, čo nám bráni tento plán objaviť a žiť. Po obohacujúcej prednáške nasledovalo vzájomné zdieľanie v skupinkách. Veľmi ma tešila úprimnosť a otvorenosť mladých ľudí, ktorí sa medzi sebou takmer vôbec nepoznali a predsa sa  rýchlo naladili na rovnakú “vlnovú dĺžku” a podelili sa so svojimi postrehmi. Na pravé poludnie sme sa slávením Eucharistie spojili s Kristom – “koreňom” celého spoločenstva Cirkvi. Počas homílíle o. rektor vyzdvihol dôležitosť Božieho Slova, tajomne spájajúceho nebo so zemou. Prijatím Eucharistie  sa naše “akademácke” spoločenstvo ešte viac duchovne posilnilo a zjednotilo. Telesná posila na nás ešte len čakala v podobe guľášu v jedálni neďalekej základnej školy.

Po spoločnom obede naše kroky smerovali na Gymnázium sv. Andreja, kde sme mali možnosť zúčastniť sa workshopov zameraných na rôzne témy. Jednou z mnohých bola aj téma: duchovné pozadie modernej hudby. Dozvedeli sme sa, aké dôležité je poznať inšpiráciu autora pri tvorbe skladby a oboznámili sme sa s hudobnými skupinami, ktorých tvorba môže našej duši viac ublížiť ako ju pozdvihnúť a potešiť. Zaujímavé bolo tiež počúvať svedectvá rehoľníkov o ich životnej ceste. Obohatili nás hodnotnými radami ako správne objavovať svoje povolanie. Ďalšou zaujímavou časťou programu bola modlitba chvál vedená spoločenstvom Rieka života. Všetci sme tvorili jednotu v rôznosti. Kňazi, rehoľníci, bohoslovci a my – mladí laici – budúci lekári, učitelia, právnici či prekladatelia – všetci spolu sme chválili Boha, ktorý nás neustále pozýva bližšie k sebe.

“Boh nie je samotár”, povedal v homílii počas záverečnej sv. omše o. biskup Tomáš Galis. S otcovskou láskou nám dával hodnotné rady ako byť horlivými kresťanmi, ktorí sú hrdí na to, kým sú. Poukázal na našu jedinečnosť a talenty a tiež upozornil, aby sme neboli zlí sluhovia plní strachu, ale naopak, aby sme naše talenty zveľadovali a rozmnožovali pre dobro druhých.

Takto zapálený, obnovený a obohatený o nové známosti sa každý pobral svojou cestou do mesta, kde sídli jeho alma mater. Verím, že každého z nás sa Boh dotkol a premenil v nás niečo staré na nové, aby sme o Ňom dokázali vydávať svdectvo, pretože jediným evanjeliom, ktoré dnešný svet ešte číta sme my sami. Tak do práce v Pánovej vinici!

Darina Obušeková FF KU