Skip to content Skip to footer

Afrika potrebuje našu podporu a spolupatričnosť

Dňa 18. 9. 2018 sa v Kostole povýšenia Svätého kríža v Ružomberku uskutočnila prvá mládežnícka vysokoškolská svätá omša tohto akademického roku. Nový začiatok sme tento krát uvítali s patričnou dôstojnosťou, pretože nás prišiel navštíviť otec biskup z africkej Tanzánie, z diecézy Kahama, o. Ludvik Minde. Otec biskup sa študentom Katolíckej univerzity v Ružomberku prihovoril v kázni a na záver svätej omše odpovedal na otázky študentov.

Kríza ľudskej existencie = kríza viery

Biskup Ludvik vo svojom príhovore prostredníctvom centrálnej myšlienky z prečítaného evanjelia o stotníkovi, jeho viere a uzdravení jeho sluhu (Mt 8, 5 – 13) spojil fenomén krízy viery európskeho človeka a fenomén zápasu o existenciu obyvateľov jeho rodnej Tanzánie. Na úvod poukázal na hlbokú stotníkovu vieru plnú pokory a krízu viery, akú súčasný človek zažíva pod vplyvom problémov v našich rodinách, v spoločnosti a v Cirkvi. Následne si položil otázku: „Kde máme nájsť riešenia týchto problémov? Odpoveďou je Ježiš Kristus, on je naša istota, naša nádej, náš život. A preto skrze modlitbu potrebujeme neustále prehlbovať našu vieru.“

Podobne ako my, aj ľudia v Tanzánii sa pokúšajú prežívať život s Ježišom, podľa biskupa  Ludvika sú tu ľudia za vieru v Krista skutočne oduševnení. Ich viera je však neustále pod útokmi, pretože ich najväčším problémom je chudoba. Na mnohých miestach v diecéze niet vody, problémom je aj zdravotná starostlivosť (nedostatok kliník a ich nízka úroveň, nedostatok liekov). Obzvlášť smutný je fakt, že tu žije mnoho mladých ľudí, ktorí túžia po vzdelaní, ale chýbajú tu finančné prostriedky na výstavbu a fungovanie škôl. Vzdelávacie inštitúcie tu pritom chýbajú na všetkých úrovniach: od materských škôl až po univerzity. Práve kvôli tak hlbokému materiálnemu nedostatku, je najväčším pokladom ľudí v diecéze Kahama ich viera, ale chudoba je zároveň dôvodom, prečo je pre ľudí také ľahké vieru stratiť. A my, Európania, ktorí žijeme v relatívnom dostatku, často odmietame vidieť svet okolo nás.

Vzdelanie africkej mládeže je aj v našich rukách

V tejto súvislosti biskup Ludvik povzbudil študentov Katolíckej univerzity, aby sa stali spolumisionármi a podieľali sa na vzdelávaní mladých ľudí v Tanzánii. Naši študenti majú dostatok vzdelávacích zdrojov: majú učebnice, písacie potreby, prístup na internet. Avšak tých pár škôl, ktoré v Tanzánii existuje, je vo veľkom materiálnom nedostatku, profesor aj študenti tu majú k dispozícii len jednu veľkú tabuľu, s ktorou sa pracuje na hodinách. Aj my môžeme podporiť vzdelávanie mládeže v Tanzánii prostredníctvom modlitby, ale aj prostredníctvom materiálnej pomoci. Otec biskup v tejto súvislosti vyzval nás všetkých, aby sme podporili a priviedli k životu ich maličkú univerzitu, ktorá sa iba rozvíja, aby sa stala akýmsi „dieťaťom“ či spoludielom tej našej, na tamojšie pomery obrovskej univerzity.

Na záver biskup Ludvik vyzval študentov Katolíckej univerzity, aby sa nebáli prichádzať do Afriky a odovzdať tamojšej mládeži svoju múdrosť a vzdelanie. Divé zvieratá a hady sú len predsudkami, život je tam bezpečný a pre mladých Európanov je v Tanzánii  vždy miesto, pretože Cirkev ich potrebuje!

 

Text: Slavomíra Matlová

Fotografia: Anton Kulan