Skip to content Skip to footer

Zoslanie Ducha Svätého – Aj dnes počuť o veľkých Božích skutkoch

Od piatka do pondelka prebieha na pôde našej KU seminár na tému: Uzdravenie rodiny, ktorý vedie kňaz, exorcista z Malty, páter Elias Vella. Včera popoludní zazneli svedectvá niekoľkých manželských párov, ktorých sa dotkol Boh. Jeden z nich vydával svedectvo o svojom synovi, ktorý od útleho detstva trpel astmou a celiakiou. Druhý manželský pár svedčil o zázračnom uzdravení manžela, ktorému diagnostikovali pokročilú rakovinu žalúdka. Vystúpila tu aj mladá mamička. Tá dlhé roky nemohla mať deti a teraz je v požehnanom stave. Akého spoločného menovateľa mali všetky svedectvá? Úpenlivú modlitbu spoločenstva veriacich nad tými a za tých, ktorí boli v núdzi. A Pán ich prosby vyslyšal. Podobne ako mnohé národy zídené v deň Turíc v Jeruzaleme počuli z úst apoštolov o veľkých Božích skutkoch, podobne sme to zažívali včera popoludní aj my v Aule Jána Pavla II.

Páter Elias Vella sa včera dotýkal problematiky hnevu, ktorý je často ukrytý hlboko vnútri človeka. Hnev voči Bohu, hnev voči sebe samému, hnev voči ľuďom, odkiaľ sa to berie v človeku? Odkiaľ sú tieto hnevy, ktoré duchovnou rakovinou zahlcujú človeka, jeho rodinu, jeho vzťahy? Hnev je ovocím nelásky, ovocím neprijatia človeka. Mnohé deti sú dnes kvôli falošným hodnotám, kvôli kariére rodičov neprijaté. Nechcené deti sú hlboko ranené, takže sa neprijímajú, nevidia zmysel svojho života a viac ako život, riešia svoju smrť.

Po tieto dni veľa spovedáme. Koľko bolesti je ukrytej vo vzťahoch, v manželstvách. Spovedali sme a pred našimi očami sme videli Pána, ktorý sa zo zranených ľudí, z ich zaslzených tvárí sa k nám Pán prihováral. V tej chvíli sa diali veľké zázraky, obrátenie mužov a žien, prosbu o Božie odpustenie a dotyk Božej lásky. Posledné dva týždne som absolvoval so študentmi predmet Sústredenie zo spirituality. Z väčšiny sto päťdesiatich mladých ľudí, ktorým som sa v týchto dňoch postupne venoval, vyžarovala vnútorná krása, väčšina nemala problém komunikovať a zdieľať, nemala problém sa modliť. V tvárach týchto mladých som videl veľké Božie skutky. Napriek tomu, ako našu mládež my dospelí zamorujeme špinou násilia a sexuality v TV, v časopisoch a na internete, máme krásnych mladých ľudí, a to sú veľké Božie skutky. Mnohí z nich hovorili aj o svojich krásnych rodinách. Videl som však aj niektorých zablokovaných mladých, tak voči sebe, ako aj voči iným a samozrejme aj voči Bohu. Videl som aj príčiny, problematickú rodinu.

Prečo toto hovorím? Slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Učeníci spolu s Máriou zotrvávali na spoločných modlitbách. Tu na nich zostúpil Duch Svätý, aby ich jeho Oheň v spoločenstve uzdravil. Aj oni, až na Máriu, Ježišovu matku, boli ranení hriechom. V spoločenstve a vo vytrvalej spoločnej modlitbe ich Boh uzdravil, takže mnohí zídení v Jeruzaleme žasli a pýtali sa: „Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? Ako to, že ich počujeme vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch?“

Boh stále miluje človeka, jeho láska napriek neláske človeka stále trvá. Boh dopúšťa naše hriechy, naše zranenia, naše hnevy, naše choroby, lebo oni sú často ovocím nezvládnutej ľudskej slobody. Boh ľudskú slobodu rešpektuje. Láskavý Boh však aj dnes dáva riešenie, zosiela nám svojho Ducha, aby nás jeho ohňom uzdravil. Je tu však otázka: Nájde nás bedliť a úpenlivo prosiť v spoločenstve Cirkvi v modlitbe? Nájde nás bdieť alebo budeme spať? Včera a po tieto dni som videl zázraky, zázraky, ktoré vykonal Boh u ľudí, ktorí veľmi chceli, veľmi túžili, veľmi milovali a spoločne zotrvávali na modlitbách.

Jozef Žvanda

Foto: Internet