Skip to content Skip to footer

Z púte do Krakowa – Lagievniky

Celý rok som sa tešil a netrpezlivo očakával sobotu, 14. mája 2011, kedy sa uskutočnila už 7. rozhlasová púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikách. Plný túžby po načerpaní pokoja a radosti z miesta Božieho milosrdenstva, z ktorého čerpal aj bl. Ján Pavol II. som sa v danú sobotu skoro ráno vydal na 200 kilometrovú púť s nádejou premeny v nového a lepšieho človeka. Faktu, že som sa vo svojej nádeji a presvedčení nesklamal, svedčí nielen pokojná a požehnaná cesta, ale najmä pocit nadšenia, keď som po príchode na toto pútnické miesto pristúpil celkom blízko v Bazilike k oltáru Božieho milosrdenstva.

Počas celého dňa sme uvažovali a rozjímali o motte tohtoročnej púte, ktorá sa niesla v znamení bl. pápeža Jána Pavla II – apoštola Božieho milosrdenstva a ctiteľa sv. Cyrila a Metoda. V úvode slávnostnej sv. omše pozdravil pútnikov krakovský arcibiskup, kardinál Stanislav Dziwis: „Táto púť je prejavom silnej viery Slovenska, ktorá je príkladnou tak pre Poľský národ ako aj pre celý svet. V príhovore kard. Jozef Tomko vyzdvihol osobnosť bl. Jána Pavla II., ktorý celý svoj život ohlasoval Božie milosrdenstvo, a zároveň vyzval pútnikov- stávať sa svedkom milosrdenstva. Po skončení sv. omše sme poďakovali za dar blahorečenia Jána Pavla II. adoráciou. Následne boli v bazilike vystavené relikvie sv. Cyrila a Metoda s relikviou krvi bl. Jána Pavla II. k verejnej poklone.

V duchu bl. Jána Pavla II a jeho povzbudzujúcich slov: „Nebojte sa“, som prosil Božie milosrdenstvo o silu nebáť sa: v blízkej aj vzdialenej budúcnosti o silu vytrvať vo viere počas súženia a prekážok, rovnako ako aj o pomoc v nastávajúcom skúškovom období.

Nech teda Sanktuárium Božieho milosrdenstva je pre nás darom na zemi, do ktorého môžeme putovať a prosiť Božie milosrdenstvo o radosť a pokoj.

Misericordias Domini in aeternum cantabimus.

Marek, 1. Bc, FF KU

[nggallery id=53]