Skip to content Skip to footer

Výzva do nového akademického roka – milosrdní ako Otec

Milí študenti, pedagógovia, zamestnanci i priaznivci Katolíckej univerzity v Ružomberku! V prvých dňoch nového akademického roka 2015/16 symbolicky prekračujeme novú bránu. V tomto období to bude aj brána milosrdenstva, ktorú v mimoriadnom milostivom roku otvorí pápež František. Mottom jubilejného roka bude výzva z Lukášovho evanjelia: „Milosrdní ako Otec“ (Lk 6, 36). Svätý otec nás chce v tomto čase pozvať, aby sme sa stávali znamením milosrdenstva, ktoré vychádza od Nebeského Otca. Obrazom jubilejného roka je postava Ježiša Krista v pozícii pastiera, ktorý na ramenách namiesto ovce nesie človeka. V obraze je veľmi úzko prepojené podobenstvo o dobrom pastierovi, pozícia Pána Ježiša voči ľudstvu a konkrétnemu človeku i naliehavá výzva robiť tak, ako Pán Ježiš. Jubilejný rok je rokom hľadania ciest dialógu predovšetkým ku židom a moslimom, ale aj budovaním vzťahov v tajomnom Kristovom Tele a osobitným spôsobom ku utečencom.

Z ponúknutých aktivít UPaC, okrem pravidelne opakujúcich sa, chceme dať do pozornosti Pochod za život, ktorý bude radostnou manifestáciou úcty ku životu. Ďalšou aktivitou je Beánia, prostredníctvom ktorej chceme napomôcť k vytvoreniu hodnotných univerzitných tradícií pri privítaní prvákov a budovaní univerzitného spoločenstva v kresťanskej atmosfére. Vrcholom akademického roka budú Svetové dni mládeže v Krakove, na ktoré sa chceme intenzívne pripravovať a osobne zúčastniť v službe dobrovoľníka alebo účastníka. Prehľad aktivít UPaC a iných kultúrnych ponúk na našej univerzite bude zhrnutý v Sprievodcovi duchovnými a kultúrnymi podujatiami na Katolíckej univerzite.

Prajem vám, aby ste sa z  ponuky na nový akademický rok duchovne obohatili, inšpirovali a hľadali cesty milosrdenstva v našom univerzitnom prostredí a v ostatných vzťahoch.

o. Róbert Slotka