Skip to content Skip to footer

Všetkých svätých 2020: Slová povzbudenia rektora KU, Doc. Jaroslava Demka

Ľudovít Fulla: Na všetkých svätých (1976), Slovenská národná galéria
zdroj: Webumenia.sk
Vážená akademická obec, milí kolegovia,
milé študentky, ctení študenti!
Mýlil som sa.

Myslel som si, že na jeseň tohto roku bude život bežať v plnom prúde a akurát v zimnom semestri zorganizujeme sympózium reflektujúce pandémiu koronavírusu: že sa z viacerých uhlov pohľadu zamyslíme nad tým, čo nás táto kríza opäť raz naučila, ale slovo „covid-19“ už bude minulosť. No kríza ešte beží a vírus je zatiaľ stále tu.

Ocitám sa v náročnej úlohe, ako vás, milí kolegovia a priatelia-študenti, povzbudiť v týchto neľahkých časoch. Cítime obavy, strach, neistotu… Kde hľadať povzbudenie, ktoré by malo „tuhší korienok“ a nebolo by len prázdnou frázou?

Ako oporný bod nachádzam vieru. Vieru v Boha aj vieru v ľudskú dobrotu a solidaritu. Viem, že nás Boh neopúšťa ani v týchto časoch a verím, že nás posilňuje a neustále nás zahŕňa láskou.

Nachádzam aj iné povzbudenie – v našich generáciách, ktoré nás predišli. Moji rodičia aj svokrovci zažili časy druhej svetovej vojny, po konci ktorej si zakladali rodiny, vychovali deti. Celý život žili v skromnosti. Prežili politické zmeny, vojnu i komunizmus, materiálny nedostatok, viaceré zmeny peňažnej meny, ale aj útoky na náboženstvo a vieru. Keď dokázali rozličné úskalia prekonať oni, určite to dokážeme aj my.

Jedným z oporných štítov, ako vyhrať nad covidom, je aj silná imunita. Na to, aby sme ju mali, potrebujeme zdravý životný štýl, pohyb, vitamíny – a psychickú pohodu. Nenechajme si ju vziať ani v týchto, momentálne akýchsi nedobrých časoch.

Dorota Sadovská: Cyklus svätých (1998-1999), Slovenská národná galéria
Zdroj: Webumenia.sk
Dovoľte mi podeliť sa s vami s dvomi myšlienkami, ktoré ma zaujali.

Prvá sa týka spomínanej (filozofickej) reflexie na covid. Profesor Martin Steffens upozornil vo francúzskom denníku Le Figaro na vážne antropologické následky súčasnej koronakrízy: svet je zavretý, vonku je tma. Prirovnáva nás k Jozefovi a Márii a s malým Ježišom, ktorí nemajú kam ísť. “Teraz sa od nás žiada, aby sme si osvojili správne návyky, návyky fyzického a sociálneho dištancu. Ale keď si ich už raz osvojíme, koľko času bude treba, aby sme sa ich zbavili?” Svet podľa M. Steffensa potrebuje život, dieťa, napriahnutú ruku, náruč, „riziko dotyku“.

Profesor filozofie Martin Steffens upozorňuje ešte na čosi iné. Kým vo vonkajšom svete vládnu prísne pravidlá, rozostupy, značky a zátarasy, mnohé symbolické bariéry sa zrušili – aký je rozdiel medzi pracovňou a spálňou? Rozpad prirodzených väzieb na miesto a čas môže podľa Steffensa viesť k technokratickej a policajnej verzii našej civilizácie – každý náš krok nám určí niekto iný.

Steffens radí svojím deťom nezvykať si na tento svet. Udržujme vzťahy, rodinu, nestraťme radosť. Máme na viac!

Neznámy maliar: Svätý František z Assisi (19.st.), Galéria Ernesta Zmetáka
zdroj: Webumenia.sk
Druhá myšlienka, ktorá ma zaujala, pochádza z pera pápeža Františka, ktorý napísal novú encykliku Fratelli tutti. Je o bratstve a sociálnom priateľstve. Svätý František z Assisi bol ten, ktorý opäť inšpiroval súčasného pontifexa napísať nám všetkým svoj list. „Všade rozsieval pokoj a skláňal sa k biednym, opusteným, chorým, odpísaným a posledným,“ hovorí pápež o tomto svätcovi. Počas písania Fratelli tutti vypukla pandémia covidu-19. „Hoci sme hyper-prepojení, ukázala sa roztrieštenosť, sťažujúca riešenie problémov, ktoré sa týkajú všetkých.”

Svätý Otec František pripomína, že nikto nemôže čeliť životu odosobnene. Potrebujeme spoločenstvo, ktoré nás podopiera a pomáha nám. „Spriadajme sny ako jediné ľudstvo, ako pútnici učinení z toho istého ľudského tela, ako deti tej istej zeme, ktorá hostí nás všetkých, každého s bohatstvom jeho viery či presvedčenia, každého s jeho vlastným hlasom, všetkých bratov.” 

Už sa teším na celý slovenský preklad Fratelli tutti. Je zrejmé, že aj zo Steffensovej, aj Františkovej úvahy plynie jediné – nežime odosobnene, zachovajme spoločenstvo. Som presvedčený, že aj korona čoskoro pominie a mali by sme po konci tejto skúšky začať žiť naozaj ako fratelli tutti – všetci bratia. V láske, porozumení, otvorenosti. Mali by sme sa nebáť podať ruku, priblížiť sa, objať sa, vidieť si do tváre, nevyhýbať sa jeden druhému a obnoviť vzájomné vzťahy.

Ján Kudlička: Pieta – znak II., 2006, Oravská galéria
zdroj: Webumenia.sk
To, že sme schopní nažívať ako bratia, ukazujú napríklad naši kolegovia a študenti z fakulty zdravotníctva, ktorí bojujú proti covidu v prvej línii. Určite im okrem odborných zručností nechýba chuť pomáhať a dobré srdce. Vážim si to a želám im silu vydržať a tiež pevné zdravie.

Ďakujem aj vám, milí študenti, že zvládate dištančnú formu vzdelávania. Nie je to ľahké, všetci sme si priali, aby čo najďalej ostala zachovaná „klasická“ prezenčná forma, ktorá je aj základným kameňom univerzitného ekosystému pozostávajúceho z dialógu učiteľa a študenta a tvorivej dynamiky tohto vzťahu. Prajem si, aby sme sa už čím skôr stretli.

Ďakujem aj vám, milí kolegovia, pedagógovia a zamestnanci, že robíte všetko pre to, aby ani za aktuálnych okolností neutrpela kvalita výučby, výskumu a vedy. Viem, že súčasná situácia si vyžaduje ešte väčšie nasadenie, viac trpezlivosti a invencie ako zvyčajne. Prajem vám veľa inšpirácií a energie!

Ďakujem všetkým, ktorí neváhajú v tomto zložitom období lockdownu, testovania a „zarúškovania“ šíriť okolo seba radosť, pokoj i zdravý rozum. Idú mi príkladom.

Prajem vám pokojné jesenné prázdniny, posilu zo sviatku Všetkých svätých a veľa slnka v duši!
S pozdravom
Jaroslav Demko
rektor KU v Ružomberku