Skip to content Skip to footer

Vovádzať deti do spoločenstva s Bohom

V nedeľu sv. Rodiny sa uskutočnila odpustová slávnosť v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli. Hlavným celebrantom slávnosti bol o. Martin Mojžiš, ktorý je sprievodcom pútnikov po sv. Zemi a iných posvätných miestach.

Vo svojom príhovore o. Martin odkryl reálnu pozíciu sv. Rodiny a pri každej postave sv. Rodiny predstavoval napojenie na Nebeského Otca. Na základe príkladov z kňazského pôsobenia vo farnostiach a pri sprevádzaní pútnikov povzbudzoval všetkých rodičov, aby aktívne napomáhali svojim deťom vstúpiť do dôverného spoločenstva s Bohom.

Po príhovore nasledovalo požehnanie rodín. Sv. omšu doprevádzal Zbor z Farského kostola sv. Ondreja.

V poobedňajších hodinách o. Martin v priestoroch univerzitného pastoračného centra predstavil v prezentácii miesta, ktoré súviseli so životom sv. Rodiny – Nazaret, Betlehem. Sv. Rodina bola prezentovaná v skromných podmienkach, ale so svojim duchovným bohactvom, predovšetkým s osobou Ježiša Krista. Výklad bol prepojený s hodnotnými výzvami pre duchovný život i s pozvánkou účasti na púti do sv. Zeme.

Autor: o. Róbert