Skip to content Skip to footer

Vonku stoja tvoji bratia i tvoja matka, Slovo z Kaplnky, utorok 24.07.2018

Keď mu ktosi povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať,“ on sa opýtal: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Hneď nato vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ (Mt 12, 46-50)

 

Tento dnešný krátky evanjeliový úryvok nám ponúka niekoľko pohľadov.

  1. Ježiš si vysoko váži vzťahy, vysoko si váži aj pokrvné vzťahy, ale najväčší dôraz kladie na duchovné vzťahy, ktoré spôsobujú, že z neznámeho človeka sa stáva jeho brat, sestra i matka. Lebo ten, kto plní vôľu nebeského Otca, je jeho bratom, sestrou či matkou je ten.
  2. Je potrebné spomenúť ešte jednu situáciu, keď sa z ľudí stávajú bratia a sestry. A ňou je krst. V krste sme boli včlenení do Kristovho mystického tela, v ktorom on, Kristus, je hlavou a my sme jeho údmi. V krste sme sa tak stali duchovnými bratmi a sestrami, a tak oslovenie: „Bratia a sestry!“, nie je iba nejakým zdvorilým oslovením, nie je to ani nijaké klišé. Ale je to fakt, skutočnosť, v Kristovi sme sa stali bratmi a sestrami, a preto sa máme navzájom milovať, máme si slúžiť a pomáhať si navzájom.
  3. Slová: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia,“ je faktom, že aj tam vonku, mimo Cirkvi sú naši bratia a sestry. Nemusia byť pokrstení, môžu to byť dokonca moslimovia či hinduisti. Ak sa usilujú milovať, nezištne pomáhať a slúžiť, sú našimi bratmi a sestrami, hoci sú vonku, mimo cirkvi.
  4. Slová: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia,“ znamenajú ešte jedno. Znamenajú, že vonku mimo našich chrámov je množstvo našich bratov a sestier, mnoho z nich je pokrstených, ktorí však z rozličných dôvodov už dávno nevkročili dnu, do chrámu. Sú to však naši bratia a sestry, aj keď stoja vonku. No raz sem dovnútra možno vstúpia. Pán pozná dobre ten čas. A čo to znamená pre nás? Tých bratov a sestry, ktorí sú zatiaľ vonku máme napriek všetkému milovať svojou modlitbou, láskou, trpezlivosťou, milosrdenstvom a dobrotou.

Raz príde ten deň, keď tí, čo stoja vonku, vstúpia dnu, naši bratia, naše sestry, mamy, otcovia.

Jozef Žvanda