Skip to content Skip to footer

Vladyka Milan Lach: Ako kresťanský východ vníma a slávi Eucharistiu?

Ružomberok, 4. novembra –  Katolícku univerzitu (KU) navštívil biskup Mons. Milan Lach. Univerzitnému spoločenstvu hovoril o Eucharistii z pohľadu východnej teológie.

V rámci Utorkov s hosťami prišiel tento týždeň intelektuálne obohatiť a duchovne povzbudiť členov KU otec biskup Milan Lach. Venoval sa sláveniu Božskej liturgie vo východných cirkvách, teda aj Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku: „Druhý Vatikánsky koncil vo svojom dekréte o východných katolíckych cirkvách vyzýva členov jednotlivých katolíckych Cirkví rôznych obradov, aby sa navzájom poznávali, lebo každé nazeranie na tú istú vec z iných uhlov pohľadu je obohacujúce.“

Prešovský pomocný biskup Milan Lach na úvode prednášky poukázal na paralelu Eucharistie a Cirkvi: „Keď chceme hovoriť o Cirkvi, musíme hovoriť o Eucharistii, lebo Cirkev tvorí Eucharistiu a slávenie Eucharistie vytvára Cirkev.“

„Vo východnej teológii je slávenie Eucharistie často vnímané ako nebo na zemi“, uviedol otec biskup Milan Lach. Lámanie chleba je podľa neho to, čo líši Cirkev od iných ustanovizní. „Samotné slávenie chleba a pitie z jednej čaše, vníma východná teológia ako prejav ohlasovania. Nikto iný to nerobí. To je samotné rozlišovacie znamenie pre ňu. To je povolanie Cirkvi – byť Eucharistickým organizmom.“

Otec biskup tiež zdôraznil dôležitosť spoločenstva. To čo drží Cirkev pokope, nie vonkajšia právna sila, ale jednota tvorená zvnútra Cirkvi, teda zdieľanie najsvätejšej Eucharistie. „My kresťanské spoločenstvo tvoríme jedno telo a to aj doslova, keď kňaz v byzanskej liturgii pripravuje obetný chlieb nazývaný ´prosfora´. Vykrajuje ho z piatich chlebov, ale fakticky tá hlavná časť, čo je samotný Kristus, je vykrajovaný z jedného chleba“, prednášal otec biskup a dodal: „Jeden kresťan – žiaden kresťan. V Eucharistii vždy zdieľame s inými spoločné slávenie. To je to, prečo liturgia je srdcom významu Eucharistie.“

Vladyka Milan Lach je novovymenovaný pomocný biskup pre Prešovskú archieparchiu. Zároveň je gréckokatolíckym rehoľným kňazom slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej.

Monika Tuková, FF KU

Foto: Anton Kulan