Skip to content Skip to footer

Utorky s hosťami

Intelektuálna formácia na KU

 

Utorok 11. november 2014
o 16:16 hod.

 

Knižnica KU– Výstavná sieň

 

 

HOSŤ:
prof. Ladislav Čarný,
akademický maliar:                                                           

VIZUÁLNE UMENIE
V EVOLÚCII A V KULTÚRE

 

 

HUDOBNÝ DOPROVOD PREDNÁŠOK:

Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU

 

Zaznejú tieto diela:

LeošFaltus: Veta za vetu

Olga Líšková – spev

PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír

Antonín Dvořák: Široké rukávy

Olga Líšková – spev

PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír