Skip to content Skip to footer

Hľadanie Božej tváre

Dňa 5. novembra 2014 sme sa už tretíkrát stretli so sestrou Fides CJ pri hľadaní Božej tváre. Ako to bolo pri prvom stretnutí, tak aj teraz sme všetci pozvaní na túto cestu hľadania.

Druhé naše stretnutie bolo orientované na hľadanie Božej tváre prostredníctvom modlitby. Modlitba je vzťah s Bohom, dialóg, ktorý s ním vedie každá duša osobitným spôsobom.

Pri treťom stretnutí sme sa zamerali na modlitbu v milujúcej pozornosti. Prečítali sme si dva texty, konkrétne 1Sam 3,1-10 a Gn 4, 1-15 a zamysleli nad tým, kedy sa s nami Boh rozpráva. Pri Samuelovi si všímame, že Boh s nami chce viesť dialóg stále, neúnavne na nás volá. Samuel odpovedá Pánovi na jeho volanie a nasleduje ho. Taktiež sa Pán prihovára aj Kainovi, ktorý však neodpovedá a koná bratovraždu – hriech. Čo by sa stalo, ak by Kain odpovedal? Z koho si vezmeme príklad? Z Kaina alebo Samuela? Po tomto krátkom uvažovaní sme sa posunuli ďalej a to ku „modlitbe milujúcej pozornosti“ alebo ináč nazvanej „spytovanie svedomia“ či „dialóg lásky.“ Ako nám povedala sestra Fides, spytovanie svedomia sceľuje človeka. Ale poďme sa pozrieť bližšie. Pod týmto pojmom či úkonom si viacerí z nás predstavia to, čo dnes urobili zle. Ale spytovanie svedomia nie je len o hľadaní chýb na sebe, ale aj o hľadaní vykonaného dobra počas dňa. Napríklad: ako sa teším Pane, že som dnes mohla tomuto človekovi pomôcť. Ako sa teším, že si mi v dnešnej chvíli pomohol vyriešiť danú situáciu. Alebo môžeme Pána poprosiť o potrebné milosti pre seba, pre niekoho iného. Stačí päť, desať minút, pre niekoho aj viac minút pred spánkom pouvažovať nad svojim dnešným konaním. Je to pekné zopakovanie si celého dňa, oľutovania zlého, pripomenutie si radosti z dobra a prosby o milosť, pokoj, potrebnú pomoc pre niekoho. Spytovanie svedomia je dialóg vzájomnej lásky duše s Bohom. Preto sa pokúsme postaviť do svetla a pozrieť sa pred spaním s pravdou na seba a svoj život.

Ako povedal pápež František: „Boh nás miluje a nikdy sa neunaví v odpúšťaní našich vín.“

Pozývam Vás na ďalšie stretnutie so sestrou Fides CJ, ktoré sa uskutoční 19. novembra 2014.

Maťa, PF KU