Skip to content Skip to footer

Video slovko na 2. Pôstnu nedeľu B 2021

Ahojte priatelia! Pred nami je už druhá pôstna nedeľa, a tak sa krôčik po krôčiku blížime k Veľkonočným sviatkom. Bohoslužba slova tejto nedele upriamuje našu pozornosť na Božie Otcovstvo a Synovstvo, a tak nás zároveň pozýva zamýšľať sa aj nad našim pozemským otcovstvom a synovstvom. Sme to my, muži, ktorí máme nezastupiteľné miesto v rodine, v spoločnosti a v Cirkvi, avšak musíme si položiť ruku na srdce a spytovať si svedomie, či si plníme zodpovedne svoje poslanie, či sme sa stali zrelými mužmi, zrelými otcami, či vôbec rozumieme tomu, čo znamená byť otcom a kým sú pre mňa moja manželka a moje deti. Svoje otcovstvo môžeme pochopiť iba pri dvoch pohľadoch: pri úprimnom pohľade do tváre Božieho Syna, v ktorej sa zračí tvár Boha Otca a pri úprimnom pohľade do tváre svojich detí, svojich synov a dcér. Nech aj táto Druhá pôstna nedeľa pomôže nám mužom objaviť svoju identitu mužov, Božích mužov, synov a otcov. Ahojte! Pokoj a dobro! Váš priateľ Jožko Žvanda

TU je LINK: