Skip to content Skip to footer

VEĽKÝ PIATOK – prísny pôst

Veľký piatok

Pripomíname si najväčší skutok lásky v dejinách:

KRÍŽ JEŽIŠA KRISTA

Nájdi si dnes čas na meditáciu pred svätým krížom. Dívaj sa na Ježiša v celej jeho osamotenosti – zbičovaný, zohavený, skrvavený. Pozeraj sa, ako trpí, aký je vrhnutý a opustený. Počúvaj, ako posledný raz volá: “Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?” Vnímaj jeho ásku k tebe, aj keď tam visí namiesto teba a zomiera: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.” Nespusti zrak z toho, ktorý bol prebodnutý pre naše neprávosti a strýznený pre naše zločiny.( prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)