Skip to content Skip to footer

Veľkonočná vigília 2021 – Kristus, Svetlo sveta!

Ahojte, priatelia! Už o chvíľu slnko zapadne za obzor, nastane tma a my začnem sláviť Veľkonočnú vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania! Väčšina z nás nebude môcť ani tento rok vstúpiť do Božie chrámu a v cirkevnom spoločenstve sláviť najväčšiu udalosť v dejinách ľudstva, vzkriesenie Božieho Syna, Božieho Baránka, Ježiša Krista. My však tam môžeme vstúpiť duchovne, a tak môžeme ešte hlbšie prežívať udalosť vzkriesenia nášho Pána.

Celou liturgiou bude dominovať svetlo veľkonočnej sviece, ktoré sprítomňuje vzkrieseného Krista, Svetlo sveta. A toto svetlo sa bude vinúť aj Bohoslužbou slova, jednotlivými čítaniami zo Starého a Nového zákona. Príbeh starozákonného človeka je aj našim príbehom. Tak, ako sa v živote vyvoleného ľudu vinie ako zlatá niť Božie svetlo, tak sa Božie svetlo, Kristus, Svetlo sveta, vinie aj v našich životoch. Nuž pozorne prežívajme Veľkonočnú vigíliu a tešme sa tak sa z víťazstva života nad smrťou. Ponúkam Vám toto slovko zamyslenia a v jeho závere aj s malým prekvapkom. Požehnané Veľkonočné sviatky! Pokoj a Vám! Ciao, ciao, ciao Bambini! Vaši priatelia kňazi Róbert Slotka a Jozef Žvanda

Tu je link: