Skip to content Skip to footer

V UPaC sa diskutovalo o manželstve a jeho ústavnej ochrane

V rámci kampane ku Dňu počatého dieťaťa sa v UPaC  konala prednáška a diskusia s Martinom Dilongom, právnikom a expertom na ľudské práva.

 Martin Dilong prišiel v stredu 26. marca prednášať na viacero tém, ako je čistý vzťah, ústavná ochrana manželstva, či ľudská dôstojnosť. Na pôde KU ho privítal otec Stanislav Dulák a pozval prítomných k diskusii. Dilong pripomenul dôležitosť čistoty pred manželstvom. „Chcem vás povzbudiť, dá sa žiť čisto. Aj napriek pádom treba ísť ďalej,“ uviedol Dilong. Prevažne mladému publiku priblížil skúsenosti z vlastného manželského života a spomenul tipy, ako rozvíjať manželskú lásku. Treba si nájsť čas na komunikáciu, modlitbu a pozornosť, pripomenul Dilong.

 Dotkol sa i návrhu novely ústavy, ktorý sám spolu s kolegami z KDH pripravoval. Podľa Dilonga je zákon o rodine dobrý, ale manželstvo potrebuje silnejšiu ochranu, zakotvenie v ústave.  Je to hrad, ktorý treba poriadne chrániť. Ako právnik zodpovedal na otázky týkajúce sa ľudských práv. Upozornil, že právo na život je základné právo človeka. Ak ono chýba, ostatné práva strácajú zmysel.

 Na Slovensku sa veľa hovorí o diskriminácii inak sexuálne orientovaných. Dilong však vidí tri skupiny obyvateľov, ktoré sú reálne diskriminované: mladí ľudia prichádzajúci do prvého zamestnania, matky v snahe vrátiť sa do práce a ľudia po 50.roku života, ktorí už nie sú pre zamestnávateľov atraktívni. „Je potreba riešiť otázku zamestnanosti, práva na prácu,“ zdôraznil Dilong.

 Prednáška bola doplnená o hudobné vystúpenie gitarového dua študentov KU.

Študenti uvítali prednášku na aktuálne témy. „Veľmi sa mi páčilo, že hovoril z vlastnej skúsenosti a žije hodnotami. Takisto dal nám, mladým, príklad svedectvom so svojho života,“ reagovala študentka Paulína.

 Martin Dilong je právnikom, politikom a členom združenia Fórum pre verejné otázky. Zasadzuje sa za ústavnú ochranu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy. Podporuje obmedzovanie hazardných hier. V nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu sa uchádza o mandát na kandidátke KDH.

 Mária, študentka FF KU