Skip to content Skip to footer

Anna odvetila: „Nie, pane môj. Ja som veľmi nešťastná žena.”

„Ó, šťastná to žena!“ Tak zvolala kňažná pri pohľade z obloka na odchádzajúcu babičku ovenčenú štebotajúci mi vnúčatami. „Šťastná to žena!“ Tieto slová vkladá Božena Němcová v románe Babička do úst kňažnej. Tá v duchu závidí šťastnej žene, babičke. Sama kňažná je bezdetná a aj keď vlastní obrovský majetok, nie je šťastná.

V dnešnom prvom čítaní sme svedkami veľkého žiaľu nešťastnej ženy Anny. Tá možno má všetko, má milujúceho manžela, ale aj sokyňu, ktorá jej spôsobuje obrovské peklo. Anna má všetko, no nemá deti, je bezdetná. Sama odpovedá Hélimu: „Ja nešťastná žena!“

Nešťastná Anna a naopak šťastná babička nás nutne privádzajú k otázke: „V čom spočíva tajomstvo šťastia? V čom spočíva ozajstné šťastie?“

Pre ženu je to jednoznačná odpoveď: „V živote! V darovaní života!“ Čo to znamená v  skutočnosti? Babička svoje vnúčatá nesplodila, a predsa je šťastná. Ozajstné šťastie spočíva v živote, v darovaní života. Tu sa však nemyslí iba fyzické darovanie života. Nie každý dostal dar plodiť fyzicky, no každý dostal dar plodiť duchovne. Babička svoje vnúčatá fyzicky nesplodila, no ona ich plodí duchovne, vychováva ich, formuje, miluje ich, a tak je prirodzene šťastná. A toto nepochopila kňažná, ktorá síce fyzickou matkou nie je, no vychováva svoju neter, a tým plodí duchovne. A tak v skutočnosti je šťastnou ženou, nie nešťastnou. No ona o tom nevie a stále zostáva v omyle, že je nešťastnou ženou.

Kto je v skutočnosti nešťastnou ženou, nešťastným mužom? Ten, kto možno plodí fyzicky, no neplodí už duchovne. Tak spôsobuje, že jeho deti, jej deti stávajú sa sirotami žijúceho otca, žijúcej matky. Nešťastnou ženou či nešťastným mužom je v skutočnosti ten, tá, kto neobjavil obrovskú hodnotu života, kto prestáva plodiť duchovne. Ten je duchovným žobrákom. Šťastnou ženou, šťastným mužom je naopak ten, kto objavil obrovskú hodnotu života, kto okrem fyzického plodenia, denne plodí aj duchovne tým, že vychováva, formuje, obetuje, zodiera sa, modlí sa, jednoducho, ten, kto denne miluje človeka, kto miluje dieťa.

Jozef Žvanda

Foto: Intenret