Skip to content Skip to footer

Utorok 09.06.2020, Desať zakázaných viet pre šťastný život

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 14-16)

V roku 1983 vznikla v Taliansku Komunita Cenacolo – Spoločenstvo Večeradlo, ktoré so svojou vierou v Božiu silu založila rehoľná sestra Elvíra, aby zachránila tých, ktorí sú „na okraji spoločnosti“. Odvtedy sa spoločenstvo rozšírilo po celom svete. V Komunite Cenacolo našli pochopenie, lásku, objatie,  priateľstvo i prácu ľudia, iní ľudia, mnohí nešťastní mladí ľudia – závislí, narkomani, gambleri, alkoholici, bezdomovci, ľudia bez zmyslu života, ľudia stratení, ľudia opustení pre svojské – netypické riešenie problémov. Mama Elvíra, ako jej hovoria rôznymi jazykmi vyliečení mladíci i devy zo svojich zranení na duši i tele, im dáva nádej, učí ich láskou láske, úsmevu, ktorý je nápadne nákazlivý. Svätý Duch je uprostred nás, a preto Mama Elvíra spolu s celou Komunitou Cenacolo, ale aj spolu s každým úprimným človekom, s každým úprimne veriacim kresťanom má nádej, že problémy, ktoré  prežívame v našich rodinách, ktoré sú jednou z hlavných príčina závislosti, sú riešiteľné. Iba jedna závislosť je dobrá, závislosť na Bohu.

Rehoľná sestra Elvíra – Mama Elvíra, sa tak pre mnohých nešťastných mladých ľudí stala Svetlom sveta. Jej úprimná viera, pretavená do lásky k tým najopustenejším a najbiednejším mladým ľuďom celého sveta, je oslavou nášho nebeského Otca, ktorý je na nebesiach. A aby aj títo nešťastní mladí ľudia, ktorí v Komunite Cenacolo nachádzajú svoje útočište, aby aj oni mohli byť raz svetlom pre svojich blízkych, platí v Cenacole nasledujúcich tzv. Desať zakázaných viet. Ak si ich zakážeme aj my, môžu pomôcť aj nám, aby sme sa aj my stali Svetlom sveta:

  1. Nechce sa mi!
  2. Mňa sa to netýka!
  3. Nepáči sa mi to!
  4. Necítim sa na to!
  5. To nie je pre mňa!
  6. Som unavený!
  7. Nemám sa dobre!
  8. Staraj sa o seba!
  9. Nie som schopný!
  10. Nechaj ma na pokoji!

Jozef Žvanda

Foto: Komunita Cenacolo