Skip to content Skip to footer

Utorky s hosťami

Intelektuálna formácia na KU

 

Utorok 28. októbra 2014
o 16:16 hod.

 

Knižnica KU– Výstavná sieň

 

 

HOSŤ:
ThLic. Marek Iskra:
Pápež rodiny, sv. Ján Pavol II. a
jeho vnímanie tajomstva ľudskej lásky

 

 

HUDOBNÝ DOPROVOD PREDNÁŠOK:

Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU

 

Zaznejú tieto diela:

 

Milan Lichard – Horička zelená

     Peter Pekarčík – spev

PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír

 

Giulio Caccini – Tu ch´ai le pene

Peter Pekarčík – spev

PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír