Skip to content Skip to footer

UNIVERZITNÉ DISKUSNÉ FÓRUM S FRANTIŠKOM KATUNINCOM

V stredu 3. Apríla 2013 po Veľkej noci sme sa opäť stretli na našom obľúbenom diskusnom fóre, tentoraz so študentom PF KU Františkom Katunincom. František je rodák z Humenného, kde aj vyrastal, aj keď jeho korene siahajú z otcovej strany do Púchova. Absolvoval štúdium na osemročnom cirkevnom gymnáziu. Hoci bol prijatý aj na univerzity v Košiciach a v Bratislave, rozhodol sa pre Ružomberok, kde oceňuje ľudský prístup nielen pedagógov, ale aj spolužiakov a vôbec všetkých ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu. Už od malička inklinuje k modelárstvu a bojovým umeniam – k tejto záľube ho nepriamo priviedol otec, ktorý však zomrel v čase, keď bol František ešte malý. Spolu so starším bratom  prevzali jeho štafetu a pokračujú v nej ďalej. Samotného Františka vždy fascinovali národy, ktoré si išli pevne za svojím cieľom, boli precízni a vytrvalí vo svojej činnosti – Sparťania, Samuraji, či nám nie až tak vzdialení Nemci. František sa dlhé roky venuje modelovaniu tankov, lietadiel, áut a lodí, aj keď jeho študijným odborom je informatika a náboženská výchova. Tejto záľube sa chce venovať v budúcnosti aj ako pedagóg, v podobe záujmového krúžku. Svojim poslucháčom predviedol power – pointovú prezentáciu s ukážkami pracovného postupu pri modelovaní, konzistenciu farieb, pracovných materiálov a v konečnom dôsledku najdôležitejšieho artiklu modelárstva – nastreľovacej pištole. František tvrdí, že takáto záľuba je síce atraktívna, ale finančne dosť náročná. Na Slovensku napriek tomu existuje niekoľko modelárskych spoločností, ktoré vydávajú aj časopisy s touto tematikou. Na záver stretnutia si poslucháči mali možnosť osobne prezrieť niektoré Františkove vlastnoručne vyrobené modely, ktoré boli úplne autentické a precízne vytvorené, so všetkými detailmi.  Na záver je len potrebné vysloviť želanie, aby podobných nadšencov bolo v našich radoch viac, čo by obohatilo nielen kreativitu dnešnej mládeže, ale aj navodilo príležitosť vytvoriť niečo nové a svetu prospešné.

 HELENA PALAŤKOVÁ  

Foto: Internet