Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Účastníci SDM – Odkaz SDM v Krakowe

Dňa 4.10.2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška na tému SDM Krakov. Hosťami boli kapláni UPaC – o. Jozef Žvanda, o. Róbert Slotka, o. Dušan Galica a študenti Peter Dérer a Matej Stachera. Ešte pred vstupom do aktuálnej témy sa nám prihovoril pán prorektor prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., ktorý zdôraznil dôležitosť prednáškového cyklu Hosť na KU a ako jeho základné atribúty vzhľadom na formovanie študentov KU podčiarkol svätosť, vzdelanie a umenie.

Na úvod nám o. Jozef predstavil históriu Svetových dní mládeže. Ich zakladateľom bol pápež Ján Pavol II., keď OSN vyhlásilo  rok 1984 za rok mladých. Sv. otec pri tejto príležitosti napísal list mladým, v ktorom každú Kvetnú nedeľu vyhlásil za deň mládeže a zároveň inicioval pravidelné celosvetové stretnutia mladých. Odvtedy sa SDM konali už niekoľkokrát, okrem iného napríklad aj v Ríme, v Paríži a v Kanade.

Podľa slov o. Dušana voľba Krakova ako miesta tohtoročného stretnutia mládeže nebola vecou náhody, ale sa odvíjala od aktuálneho motta: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7). Krakov nazývame mestom milosrdenstva, pretože práve tu sv. Faustína prežila svoje aktívne roky rehoľného života a nachádza sa tu aj Bazilika Božieho milosrdenstva. O. Dušan si pri tejto príležitosti zapolemizoval, kde by sa asi SDM konali, ak by tohtoročným mottom bolo iné blahoslavenstvo.

V druhej časti prednášky nám hostia priblížili konkrétny priebeh tohtoročných Svetových dní mládeže. Jednotliví hostia svoju účasť na SDM poňali rôznym spôsobom, preto nám podujatie mohli priblížiť z rôznych uhlov pohľadu. Naši traja kapláni sprevádzali mladých počas celého podujatia, najskôr v rámci Misijnej časti, ktorá v sebe zahŕňala pobyt v jednotlivých diecézach a návštevy zaujímavých miest Poľska, a potom v rámci veľkého zrazu Slovákov v Skavine a pobožností so sv. otcom. Pre o. Dušana bola najväčším zážitkom krížová cesta so sv. otcom, pre o. Róberta boli najsilnejším momentom katechézy a svedectvá mladých. Študent Peter Dérer poňal svoju účasť na SDM ako púť, pretože spolu so skautmi z rôznych krajín absolvovali niekoľkodňovú pešiu púť až do Krakova. Matej Stachera svoju účasť na SDM strávil v službe ako spevák v spevokole a porozprával nám o dlhočizných nácvikoch a chaotických momentoch pred kľúčovým vystúpením. Všetci rozprávajúci sa zhodli na tom, že ich Poliaci prijali s otvorenou náručou, a že ich účasť na SDM veľmi obohatila.

Na záver odznelo niekoľko myšlienok sv. otca Františka. Vo svojom príhovore vyzval mladých ľudí, aby zanechali pohodlný spôsob života, obuli si topánky a vykročili do sveta. Taktiež mladých povzbudil k tomu, aby sa nestávali duchovnými starcami, a aby si nenechali vziať svoju životnú energiu a odhodlanie meniť svet. Mladí aj tento rok svojou účasťou na SDM potvrdili, že je ich odhodlanie stále živé.

Slavomíra Matlová