Skip to content Skip to footer

Svetlá a tiene križiackych výprav

V pondelok 11. marca bol už po druhýkrát hosťom v našom UPaC cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Tentoraz boli témou jeho prednášky križiacke výpravy.

V úvode svojho príhovoru nás oboznámil s rôznymi pohľadmi na túto často diskutovanú tému a jej vnímanie v jednotlivých historických obdobiach. Upozornil nás na spojitosť križiackych výprav so zjednotením Španielska, no predovšetkým na expanziu Turkov, kvôli ktorej byzantský cisár Alexius I. Komnenos požiadal o pomoc západných kresťanov. Pápež Urban II. sa nedal dlho presviedčať a 27. 11. 1095 vyhlásil križiacku výpravu. Nadšená bola aj kresťanská Európa, napr. Francúzi sami prosili Urbana II. o možnosť zúčastniť sa výpravy.

Zaujímavou bola zmienka o Františkovi z Assissi, ktorý sa stretol so sultánom al-Kamilom. Vďaka tomuto medzináboženskému dialógu mohli františkáni pôsobiť v moslimskom svete, a toto privilégium im zostalo až doteraz. Prejavom živosti organizmu Cirkvi v tých časoch bola takisto činnosť križiackych rádov. Ich členovia  pomáhali chorým a zraneným pútnikom do Svätej zeme.

Keďže cieľom prednášky bolo poukázať aj na negatívne stránky výprav, HEDr. Hromják, PhD.  nás upozornil aj na plieničský charakter niektorých z nich – 4. križiacka výprava sa vymkla spod kontroly pápeža Inocenta III.

Úlohou výkladu nebolo podrobne predstaviť každú zo siedmich výprav, skôr zameranie sa na súvislosti či menej známe fakty.  Podnetná prednáška vzbudila záujem, a tak sa po nej rozprúdila diskusia. Počas nej boli položené otázky týkajúce sa prednášanej témy, ale i širšieho kontextu. Spoločne sme z hodnotnej prednášky odchádzali obohatení o nové vedomosti, zaujímavé postrehy, ale i naplnení radosťou zo stretnutia s príjemným človekom.

Eva, študentka FF KU