Skip to content Skip to footer

Svätý apoštol Ondrej – Tajomstvo povolania. Piatok 30.11.2018

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. (Mt 4, 18-22)

V čom je ukryté tajomstvo povolania rybárov, tajomstvo povolania Ondreja, jeho brata Šimona Petra, tajomstvo povolania Zebedejových synov Jakuba a Jána za apoštolov? Ježiš ich povolal, aby sa stali svedkami jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania, aby ich poslal hlásať radostnú zvesť až na kraj sveta, aby sa ich nohy stali krásnymi, lebo tak píše prorok Izaiáš: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ Niet lepšej služby pre svet, ako mu ohlasovať radostnú zvesť, Evanjelium o Božej láske, o spáse človeka a jeho vykúpení. Niet lepšej služby pre svet…

Prečo práve oni? Prečo práve Ondrej, Šimon Peter, Ján a Jakub a ostatní z dvanástich? Prečo práve oni? V tej chvíli sa nás dotýka tajomstvo povolania, dar a tajomstvo. Veď tak dostala názov aj kniha, ktorú napísal pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1996 pri spomienke na 50.-te výročie svojho kňazstva: Dar a tajomstvo.

Pozrime sa ešte raz na slová o povolaní rybárov, ktoré veľmi stručne zachytáva evanjelista Matúš. Tú sú slovesá, ktoré sa týkajú Ježiša: „kráčal, videl, povedal.“ Tu sú slovesá, ktoré sa týkajú apoštolov: „spúšťali, zanechali a išli.“ Aby sme aspoň kúštičkom vstúpili do tajomstva daru povolania, nuž práve spomenuté slová nám môžu čosi napovedať. Ježiš kráčal, videl, povedal. Aj dnes Ježiš kráča ulicami našich miest a dedín, prechádza sa našim krajom, tak ako kedysi. Aj dnes kráča, vidí, hovorí a povoláva. A apoštoli? Spúšťali siete, počuli, zanechali siete a išli za Ježišom. Hovoriť a počúvať. Ježiš hovoril, rybári počuli.

Aj dnes sú potrební apoštoli, nositelia radostnej zvesti, svätí kňazi a biskupi tak, ako ním bol aj sv. apoštol Ondrej. Preto Ježiš chce aj dnes hovoriť, a k tomu si chce požičať naše ústa, naše srdcia, náš život. Ježiš však potrebuje aj naše uši, aby slovo, ktoré k nám hovorí, sme počuli a potrebuje aj naše srdcia, aby nad počutým slovom sme aj premýšľali. Ale sú naše ústa Ježišovými ústami? Je náš život Ježišovým životom? Sú naše uši Ježišovými ušami? Sú naše srdcia Ježišovým srdcom? Kiež by naše ústa boli krásnymi Ježišovými ústami, naše nohy jeho krásnymi nohami, kiež by naše uši boli Ježišovými krásnymi ušami a naše srdcia boli Ježišovým krásnym srdcom, aby nám mohol poslať nového Ondreja, nového Šimona Petra, nového Jána, nového Jakuba, aby k svojim ovečkám poslal pastierov podľa svojho srdca, lebo krása má snahu priťahovať k Bohu. „Krása má snahu priťahovať k Bohu“, povedal Jack Maritain.

Priestor na hovorenie Ježišovho evanjelia a na jeho počúvanie sa nám ponúka už za chvíľu, už za chvíľu počas adventného obdobia. Nech hluk o darčekoch, nech hluk vianočných kolied v advente, neprehluší Ježišov hlas. Nech napriek hluku a zhone sveta, počujeme tichý a krásny Ježišov hlas, ktorý má snahu priťahovať k Bohu.

Jozef Žvanda

Foto: Internet