Skip to content Skip to footer

Streda 16.09.2020 po 24. Nedeli A, Nastúpiť na vznešenú cestu

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. (1 Kor 12, 31- 13, 13)

Vznešená cesta, ktorú nám dnes ukazuje apoštol Pavol, je vznešenou cestou lásky, je vrcholom jeho osobnej skúsenosti so živým Bohom, Láskou, ktorá sa ho dotkla kedysi pred Damaskom, kam mal namierené, aby v putách priviedol do Jeruzalema tamojších kresťanov. Tam, pred Damaskom, sa ho dotkla živá Láska, vzkriesený Kristus a pretvorila jeho srdce, na srdce plné lásky. Dnešný úryvok z trinástej kapitoly Prvého listu Korinťanom, je akoby vrcholom všetkých výpovedí, ktoré vyriekol vo svojich listoch v Duchu Svätom o láske, zasiahnutý Láskou,.

Hymnus na lásku je pozvaním vykročiť na vznešenú cestu, ktorou je láska v každej chvíli života. Vznešená cesta – láska je hlavným dôvodom, prečo k nám z neba prišiel Spasiteľ. Lebo láska je najväčšou túžbou ukrytou v hlbinách srdca každého človeka. Človek bez lásky už na tejto zemi zažíva peklo. Preto každé dieťa, ktoré prichádza na tento svet, musí byť bezpodmienečne prijaté a nekonečne milované. Apoštol Pavol nám ukazuje vznešenú cestu nášho života, ktorou je láska, ktorá má byť ukrytá v každej jednej našej myšlienke, v každom našom slove a v každom našom skutku. Ak niečo vo svojom živote robíme, aj tu najmenšiu a najobyčajnejšiu vec, všetko máme robiť s láskou. Vznešená cesta lásky, ktorú nám dnes načrtáva apoštol Pavol však zároveň ukazuje, čo láska znamená a aké sú jej črty. Lebo niekedy si môžeme pomýliť podstatu lásky so sebectvom. Nuž láska má tieto črty: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“

A napokon, keď uvažujeme o tejto vznešenej ceste, o ceste lásky, všetko, čo v živote robíme, máme to na prvom mieste robiť z lásky k Bohu. Ak to budeme robiť tak, tým splníme najväčšie prikázanie lásky, naozaj budeme milovať Boha a zároveň naozaj budeme milovať aj človeka. Vznešená cesta nám totiž káže slúžiť z lásky Bohu, ktorého môžeme stretnúť v tvári každého človeka.

 

Text a a foto: Jozef Žvanda