Skip to content Skip to footer

Šťastná to žena!

Šťastná to žena!

Tak vyslovila slová kňažná, ktorá sa dívala z okna na odchádzajúcu babičku ovenčenú rozradostenými vnúčatami. Šťastná to žena! Babička, ako ju geniálne opisuje Božena Němcová, bola úprimnou jednoduchou a milujúcou starenkou, ktorá si v živote užila veľa bolesti, no nikdy si nezúfala. Babička sa vždy opierala o Pána Boha, ktorý pretváral jej srdce na hlboko múdre a milujúce. Pri stretnutí v kaštieli spomínaná kňažná žasla nad skromnosťou a múdrosťou starenky. Keď babička odchádzala, kňažná dívajúc sa cez okno na adresu babičky povedala: „Šťastná to žena!“

Šťastná to každá žena…

Šťastná to žena, šťastná každá žena, ktorá miluje, ktorá miluje Pána Boha, miluje človeka, miluje život a miluje aj tento krásny svet. V dnešnú štvrtú adventnú nedeľu sa v Evanjeliu stretávame s dvoma takýmito šťastnými ženami. Obe šťastné ženy nosia pod srdcom život. Jedná z nich je ešte celkom mladučká a druhá už v pokročilom veku, a predsa šťastná so životom pod srdcom. Dnes prichádza Mária z galilejského mestečka Nazaret navštíviť svoju príbuznú Alžbetu. Mária nosí pod srdcom Božieho syna, Slovo, ktoré bolo už pred vekmi u Otca, Slovo, ktoré si z Márie zoberie telo. Alžbeta je v požehnanom stave. Pod srdcom nosí Hlas, bude to hlas volajúceho na púšti, ktorý bude ohlasovať príchod Slova. Dnes sa stretajú obe matky, ktoré zázračným spôsobom počali, ale stretajú sa aj ich synovia, Slovo so svojim Hlasom. Keď Mária vstúpi do dverí a Alžbeta ju zočí, dieťa v Alžbetinom lone sa s radosťou zachveje a ešte pod srdcom svojej matky privíta svojho Pána.

Šťastná to žena, šťastný to muž…

Šťastná to žena, šťastná každá žena, ktorá miluje, ktorá miluje Boha, miluje človeka, miluje život a tento svet. Šťastná každá žena, ktorá nosí pod srdcom nový život. Šťastný každý muž, ktorý chráni život. Šťastná každá žena, ktorá nosí pod srdcom Božie dieťa, žena, ktorá si uvedomuje, že jej dieťa je Božím dieťaťom, že Boh jej dieťa nesmierne miluje. Šťastný každý muž, ktorý si uvedomuje, že jeho dieťa je Božím dieťaťom. Šťastná žena, šťastná každá žena, ktorá je otvorená pre službu, pre obetu, pre darovanie, je otvorená pre službu životu. Šťastná žena, šťastná je každá žena, ktorá túži po stretnutí s Bohom, ktorá túži, aby jej dieťa už od prvej chvíle počatia sa stretávalo s Bohom. Šťastná to žena, ktorá svoje srdce urobí Bohostánkom, ktorá do svojho srdca prijíma Božie slovo a Eucharistiu. Vtedy sa jej dieťa stretáva so svojim Pánom a od radosti sa zachveje. Šťastná je žena, požehnaná je žena, Panna Mária, lebo uverila Pánovmu slovu a stala sa prvým Bohostánkom na tomto svete. Aká šťastná je žena Alžbeta, keď sa nielen ona, ale aj dieťa v jej lone stretáva s Pánom, prostredníctvom Márie, ktorá je Bohostánkom.

Aká je šťastná žena, aký je šťastný muž, ktorí očakávajú Pána, túžia sa stať Bohostánkom, túžia do svojho srdca v Božom slove a Eucharistii prijať Pána. Akí sú šťastní mužovia a ženy, ktorí sa vo svojom okolí stretávajú s ľuďmi, ktorí prijímajú Pána, tak sa stávajú Bohostánkami a Ježiša v svojom srdci prinášajú všade. Tak Pán prostredníctvom ich životov pretvára tento svet. Veď takto to urobil aj s Jánom Krstiteľom. Ten mal veľké šťastie na šťastné ženy. Pán nás dnes pozýva plniť jeho vôľu. Ako? Stáť sa šťastnými ženami, šťastnými mužmi.

Jozef Žvanda

Foto: Internet