Skip to content Skip to footer

Starozákonná Zuzana a Panna Mária

Na poslednom mariánskom stretnutí sme sa rozprávali o Zuzane. Táto krásna a zbožná žena vynikala viacerými kladnými vlastnosťami. Predovšetkým to bola dôvera v Pána v kombinácii s veľkou dávkou rozhodnosti a odvahy, o čom nám svedčí jej príbeh zo Starého zákona (Dan 13). Keď už všetko nasvedčovalo tomu, že tvrdeniu starcov – sudcov sa verilo, akoby bolo pravdivé a hrozila jej preto smrť, ona sama nezapochybovala, že pravda vyjde najavo a Boh sa jej ujme. V tejto hraničnej situácii bol totiž Zuzaninou jedinou nádejou.

Podobne aj Panna Mária – hoci prijala Boží plán pre ňu, jej budúcnosť bola neistá. V čase zvestovania totiž ešte s Jozefom nebývala a podľa židovskej mentality ju mohol dať aj ukameňovať. Mária však bola nielen plná milosti, ale aj dôvery v Boha a svoju budúcnosť vložila do jeho rúk.

Boh ukázal, že sa ujíma spravodlivých. Zuzany sa nečakane zastal prorok Daniel, hoci bol oveľa mladší od starcov a jeho slovo nemalo veľkú váhu, vystúpil proti nim, lebo pochopil, že Zuzana je spravodlivá. Aby mohol dokázať Zuzaninu nevinu, Boh ho obdaril veľkou múdrosťou.

Sv. Jozef dostal v pravom čase potvrdenie od anjela o Máriinej nevine.

Samotný Daniel nám ukazuje, ako zmýšľa aj Božia Matka – vyberá si jednoduchých ľudí (často deti), aby prostredníctvom nich dokázala veľké veci. Podobne i ruženec: na pohľad jednoduchá modlitba v sebe ukrýva veľa milostí a je tou najväčšou zbraňou, ktorú nám dala na boj proti mocnému satanovi.

Zuzanin príbeh nám prakticky ukazuje to, k čomu sme pozvaní všetci: v každej situácii si vybrať Boha a nie hriech. My sami možno nebudeme v takej vyhrotenej situácii ako Zuzana. Môžeme však dokazovať svoju vieru, krásu a odvahu aj v bežnom živote pri rôznych rozhodnutiach, rozhovoroch s ľuďmi a budovaní vzťahov.

Autorka: Zuzka, študentka PF KU