Skip to content Skip to footer

Spomienky na ALTOTTING EYF 2012

Horúceho 3. augusta sa skupinka dvanástich Slovákov, ktorej som bola súčasťou, vybrala do Altöttingu – mariánskeho pútnického mesta v srdci Bavorska, na Európske stretnutie mladých (EYF). Stretnutie organizovala komunita Emanuel, ktorá má v Altöttingu svoju evanjelizačnú školu. Celé fórum sa nieslo v duchu motta: „ KEEP THE FAITH“. Keďže som sa zapojila do dobrovoľníckej služby, najviac času som trávila v anglicky hovoriacej skupinke dobrovoľníkov z Litvy, Nemecka, Anglicka, Maďarska, Poľska a Francúzska. Aj napriek značnej jazykovej bariére sme sa spolu modlili, zdieľali, povzbudzovali a hlavne slúžili ostatným účastníkom fóra.

Program stretnutia bol skutočne nabitý rôznymi ponukami. Každý deň sme mali možnosť zúčastniť sa rannej modlitby chvál s piesňami typickými pre komunitu Emanuel, po nej sme si mohli vypočuť svedectvá o udržaní si viery v ťažkých životných situáciách. Veľmi silno na mňa zapôsobil fakt, že som tam spoznala mnoho katechumenov – mladých pripravujúcich sa na prijatie sviatosti krstu. Túžba dať sa pokrstiť, bola pre mnohých z nás veľkým povzbudením a uvedomením si, aký dar sme už ako deti dostali. Po obede boli pre účastníkov pripravené workshopy na rôzne témy: Cirkev a politika, moje povolanie, ako vytvárať vzťahy, o manželstve (súčasťou boli svedectvá manželov, členov komunity Emanuel). Adorácia a spoločná sv. omša celebrovaná otcom biskupom z viedenskej diecézy sa stali stredobodom dňa.

Tam sme sa všetci stretli, zjednotili a posilnili. Zaujímavý bol taktiež večerný program, ktorý mal každý deň iný názov – večer radosti, viery či milosrdenstva. Počas týchto večerov bol čas na zábavu, svedectvá, sviatosť zmierenia, adoráciu s modlitbami taizé. Bol to čas na stíšenie a zamyslenie sa nad tým, kým je Boh pre nás, za koho Ho pokladáme, čo koná v našich životoch a čo každému z nás ponúka. Môžem povedať, že stretnutie mi dalo veľa nových priateľov, ktorých srdce bije pre Božie veci. Cirkev som začala viac vnímať ako spoločenstvo bratov a sestier zoskupených okolo jedného stola a spoločne smerujúcich k jednému cieľu v duchu lásky, ochoty, priateľstva. Žltý náramok, ktorý sme dostali s mottom- KEEP THE FAITH, mi bude pripomínať, že vo svetle viery môže byť pre nás každá situácia a každá skúška výzvou a darom dokázať spolu s Bohom veľké veci.

Darinka, študentka FF KU