Skip to content Skip to footer

Spomienka na prof. Ladislava Hanusa

Dňa 26. februára 2017 uplynulo 110 rokov od narodenia katolíckeho kňaza, filozofa, pedagóga a publicistu Ladislava Hanusa. V roku 2005 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ocenila túto výraznú osobnosť Katolíckej cirkvi a Slovenska čestným doktorátom in memoriam. V Univerzitnej knižnici KU je busta ako aj Ulica Ladislava Hanusa. Pri príležitosti výročia narodenia prof. Hanusa bude prorektor KU prof. František Trstenský v pondelok 27. februára o 12:15 hod. sláviť sv. omšu v Kaplnke sv. Alberta na Pedagogickej fakulte KU. Všetci ste srdečne pozvaní.

Na duchovné a intelektuálne formovanie Ladislava Hanusa (26. 2. 1907, Liptovský Mikuláš – 7. 3. 1994, Ružomberok) malo rozhodujúci vplyv štúdium na univerzite v Innsbrucku, kde stretol významného teológa 20. storočia Romana Guardiniho a získal doktorát z teológia. Od roku 1938 pôsobil ako profesor morálnej teológie v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, kde ho oslovila osobnosť vtedajšieho rektora seminára Františka Skyčáka. Okrem morálky vyučoval sociológiu, homiletiku a sakrálne umenie. Redigoval časopisy Kultúra, Obroda a Verbum. Po likvidácii seminára bol v roku 1952 nespravodlivo odsúdený za vlastizradu. Po prepustení v roku 1965 mohol pracovať len ako kurič. Od roku 1968 bol farárom v Kvačanoch, neskôr v Hybiach. Počas totality niektoré jeho diela vychádzali iba v samizdate. Upozorňoval v nich na nezastupiteľnosť a nenahraditeľnosť fenoménu kultúrnosti v našom národnom živote. Verejnosť sa k jeho myšlienkam dostala až po páde komunizmu, keď boli publikované jeho diela. Je pochovaný na cintoríne v Ružomberku.

prof. František Trstenský, prorektor KU