Skip to content Skip to footer

Som za vysokú!

Študentky Miriam sme sa opýtali: „Čo povieš na výšku?“ A jej odpoveď?

Keďže som na Katolíckej univerzite v Ružomberku prváčka, aj vysokoškolský systém je pre mňa niečo nové. Doteraz som poznala len ten stredoškolský, a ten sa od tohto dosť líši. Musím ale povedať, že som si naň v celku rýchlo zvykla a dokonca sa mi aj viac páči. Hlavne je tu oveľa väčšia sloboda. Písomky cez rok skoro žiadne, ani prednášky nie sú povinné. O to viac je to však o zodpovednosti. Pretože človek, ktorý tu študuje je už dospelý a nie dieťa a podľa toho by sa mal vedieť aj postaviť k svojim povinnostiam.

Musí vedieť, že ak chce úspešne ukončiť semester ročník a nakoniec i celé štúdium, musí sa učiť a to z vlastnej vôle, nie z donútenia. Veľmi dôležité je tu tiež priebežné učenie počas semestra, a to sa ukáže hlavne v skúškovom období. Vtedy by sa vraj malo už len opakovať… Nuž možno sú i takí, čo si naozaj len opakujú, ale ja v tomto období tlačím do seba čo najviac dôležitých informácií :). Takže, ak mám porovnať systém učenia na strednej a vysokej škole, som za vysokú. Aspoň to je môj skromný názor na túto vec :)

Miriam