Skip to content Skip to footer

Smrť Imricha Vaška pre Katolícku univerzitu darom

V stredu 9. februára 2011 počas sv. omše o 12.15 hod. v Kaplnke sv. Alberta Veľkého na Katolíckej univerzite  v Ružomberku (KU), prítomné spoločenstvo ďakovalo Bohu za dar života pred rokom zosnulého  nezabudnuteľného pedagóga, doc. Imricha Vaška. V homílii, ktorú predniesol súčasný rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, zazneli slová o kráse človeka, ktorého „zlepil“ – utvoril Boh.

Darca života človeka postupne vychovával, aby bol slobodným a aby vo všetkom videl Božie darovanie. Takým bol aj zosnulý pán dekan. „Jeho smrť v jubilejnom desiatom roku od založenia Katolíckej univerzity bola pre nás všetkým darom,“ povedal rektor a zároveň sa podelil o osobnú skúsenosť z návštevy pri smrteľnej posteli zomierajúceho. V závere svojho príhovoru rektor prof. Tadeusz Zasępa zdôraznil: „Dnes je pán dekan už našim orodovníkom v nebi, a tak sa môžeme k nemu obracať so svojimi prosbami, v ťažkostiach, v životných skúškach, v skúškach na univerzite“. Zvlášť posledné slová akoby  rozžiarili oči študentov medzi prítomnými v kaplnke, kde okrem rodinných príslušníkov zosnulého dekana nechýbali ani prorektori KU, dekanka FFKU pani PhDr. Dana Baláková, ďalej pedagógovia, zamestnanci a asi desiatka absolventov tejto Alma Mater pod Čebraťom.
Pán dekan je pre celé univerzitné spoločenstvo v Ružomberku darom, k nemu sa môžeme utiekať. Veríme, že aj s jeho pomocou Katolícka univerzita bude ozajstným darom nielen pre Slovensko, ale pre celý svet.

o. Jozef Žvanda