Skip to content Skip to footer

Slušné Slovensko, Slovo z Kaplnky, Piatok 09.03.2018

Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí“ (Oz 14,2-10).

Božie slovo nám dnes ponúka úryvok z Knihy proroka Ozeáša. Tomuto prorokovi vkladá Boh do úst výzvu na obrátenie Izraelského národa. Ozeášove slová sú však v celom jeho proroctve nezvyčajne nežné a pripomínajú vyznanie lásky ženícha voči snúbenici. Zároveň vyjadrujú aj túžbu Boha po ľudskom srdci a po srdci národa. Takto nežne hovorí Boh: „Vtedy si ťa navždy zasnúbim, za pravdu a právo si ťa zasnúbim, za lásku a zľutovanie, zasnúbim si ťa za vernosť, takže poznáš Pána“ (Oz 2, 21-22). Boh skrze proroka Ozeáša, ale aj cez ostatných prorokov mieri k obráteniu ľudského srdca. A toto je ten najťažší zápas v celých dejinách spásy – obrátiť ľudské srdce k Bohu. Preto aj dnes počúvame: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí.“

Dnes sa na Slovensku uskutoční Pochod za slušné Slovensko, ktorý je reakciou nielen na posledné udalosti súvisiace s vraždou novinára a jeho priateľky. Tento strašný čin je len vrcholom ľadovca toho, čo sa už mnoho rokov deje v našej spoločnosti: korupcia, škandály, tunelovanie tunelov a diaľnic, policajný štát, pošliapavanie rodiny, deti a mládeže, „pakultúra“ šíriaca sa našimi masmédiami, neriešenie rómskej otázky, neriešenie sociálnych problémov na východe a severe krajiny a obrovská nespravodlivosť, ktorá a deje pred tvárou obyčajného človeka. To všetko spôsobuje, že v ňom vzkypela krv a konečne chce slušné Slovensko. Preto možno aj dnešný Pochod za slušné Slovensko. Bude však tento pochod zárukou toho, že tu naozaj bude slušné Slovensko? Stačí výmena politikov či predčasné parlamentné voľby?

Slušné Slovensko nezaručí iba výmena politikov. Slušné Slovensko začína od každého z nás, od obrátenia srdca každého z nás. Slušné Slovensko znamená:

  1. Úctu. Slušnosť je úcta voči každému človeku, úctu voči mužom, úctu voči ženám, voči deťom, voči starým, voči Rómom, voči imigrantom.
  2. Zdravú rodinu. Slušnosť je milujúce manželstvo a rodina, slušne vychovať deti.
  3. Slušné slovo. Slušnosť znamená slušné vyjadrovanie sa na prvom mieste u nás dospelých, zodpovednosť za slovo, ktoré vychádza z našich úst.
  4. Slušné masmédiá. Slušnosť znamená slušnosť a etika v masmédiách, nie hrubosť, irónia, zavádzanie, osočovanie a klamstvo na adresu rodiny, manželstva a Cirkvi.
  5. Ľudská intimita. Slušné Slovensko znamená slušnosť a úctu k ľudskej intimite, pohlavnosti a sexualite. Žiaľ zavraždený mladý pár nežil ľudskú sexualitu slušne, a to treba zdôrazniť. Žili spolu, aj keď ešte neboli zosobášení. Ak ideme do dôsledkov, tak v tomto neboli slušní. Lebo slušnosťou je rešpektovať Božie, Cirkevné a štátne zákony, neslušnosťou je ich vykladať si ich po svojom.
  6. Slušnosť na cestách. Znamená ohľaduplnosť a nie agresia na cestách, kde často hynú nevinní ľudia.
  7. Zodpovedný prístup k povinnostiam. Sotva je slušný ten, kto si neplní svoje povinnosti.
  8. Slušné Slovensko. Znamená slušnosť v čakárni u lekára, slušnosť v autobuse, slušnosť na športových podujatiach, slušnosť v nákupných centrách.
  9. Slušné Slovensko. Znamená začať budovať slušnosť od seba, od samučičkého seba.
  10. Slušné Slovensko. Znamená čerpať svoju slušnosť u Ježiša Krista, ktorý je prvým zdrojom a posilou na ceste k slušnosti.

Nuž Pán nám dnes hovorí: „Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí.“

Kiež by náš národ bol národom slušných ľudí.

Jozef Žvanda

Foto: Internet