Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky – Štvrtok po 32. nedeli A 2017 – V múdrosti je duch chápavý a svätý

V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný, bystrý, prenikavý, nepoškvrnený, jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý, nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý, pevný, istý, pokojný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších (Mud 7, 22-24).

V múdrosti je duch chápavý – aj ten, kto ju prijíma, chápe súvislosti

V múdrosti je duch svätý – aj ten, kto ju prijíma, je na ceste svätosti, lebo miluje Boha, ktorý je svätý. A tak žiari svojim svetlom v temnotách

V múdrosti je duch jediný – aj ten, kto ju prijíma, je jedinečný, originálny a neopakovateľný a Boh mu hovorí: „Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie.“

V múdrosti je duch mnohonásobný – aj ten, kto ju prijíma, mnohými prejavmi lásky dokazuje silu múdrosti

V múdrosti je duch jemný – aj ten, kto ju prijíma, je jemný a nežný, tak, ako je jemná a nežná sama múdrosť

V múdrosti je duch bystrý – aj ten, kto ju prijíma, je bystrý a vnímavý na podnety, dokáže čítať znamenia čias

V múdrosti je duch prenikavý – aj ten, kto ju prijíma, má prenikavý pohľad a myšlienky, takže dokáže vidieť viac a hlbšie

V múdrosti je duch nepoškvrnený – aj ten, kto ju prijíma, usiluje sa byť nepoškvrnený a čistý

V múdrosti je duch jasný – aj ten, kto ju prijíma, hovorí jasnou a zrozumiteľnou rečou

V múdrosti je duch nevinný – aj ten, kto ju prijíma, usiluje sa byť nevinný, a preto perie svoje poškvrnené rúcho v Baránkovej krvi

V múdrosti je duch milujúci dobro – aj ten, kto ju prijíma, miluje dobro, buduje mosty a rúca múry rozdelenia

V múdrosti je duch ostrý – aj ten, kto ju prijíma, buduje na Božom slove, ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč

V múdrosti je duch nezadržateľný – aj ten, kto ju prijíma, je nezadržateľný v láske

V múdrosti je duch dobročinný – aj ten, kto ju prijíma, je dobročinný a slúžiaci, zvlášť vylúčeným na okraj spoločnosti, teda slabým, deťom, starým a chorým

V múdrosti je duch ľudský – aj ten, kto ju prijíma, má milujúce ľudské srdce, ktoré nemá nič spoločné s tvrdosťou a arogantnosťou

V múdrosti je duch dobrotivý – aj ten, kto ju prijíma, usiluje sa byť dobrotivý ku každému

V múdrosti je duch pevný – aj ten, kto ju prijíma, usiluje sa byť pevný vo svojich názoroch a postojoch

V múdrosti je duch istý – aj ten, kto ju prijíma, usiluje sa byť istý, lebo dôveruje Bohu, ktorý je najväčšou istotou

V múdrosti je duch pokojný – aj ten, kto ju prijíma, je tvorcom pokoja

V múdrosti je duch všemohúci – aj ten, kto ju prijíma, v ťažkostiach a trápeniach si nezúfa, lebo dôveruje Všemohúcemu Bohu

V múdrosti je duch vševidiaci – aj ten, kto ju prijíma, nemá starosť o zajtrajšok, lebo dôveruje Bohu, ktorý je vševidiaci

V múdrosti je duch prenikajúci všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších – aj ten, kto ju prijíma, buduje má v sebe Božieho Ducha, ktorý preniká všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších.

Preto prosme Pána: Drahý Pane, udeľ nám Ducha múdrosti, udeľ nám svojho Ducha. Amen.

Jozef Žvanda

Foto: Internet