Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, štvrtok 21.02.2019, Dnešná doba výzvou pre uvedomelé kresťanstvo

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich (Mk 8, 22-26).

Ježiš sa pýta učeníkov na ich vieru. Pýta sa na ich zrelú vieru, ktorá vie zdôvodniť nádej v toho, v ktorého uverili. A rovnako sa náš Pán pýta aj nás, pýta sa na našu zrelú vieru, ktorá vie zdôvodniť nádej v toho, v ktorého sme uverili, zdôvodniť nádej v nášho Pána.

Učiteľ túži, aby jeho žiaci uverili v neho, aby ho v slobode prijali a aby v slobode aj túto vieru žili. Náš Pán túži, aby sme aj my, jeho učeníci, v neho v slobode uverili, aby sme ho v slobode prijali a a by sme túto vieru aj zodpovedne žili, a tak potom naša živá viera v Pána bude konať veľké zázraky. Podobne aj emeritný pápež Benedikt XVI. našej zrelej viere dáva veľký význam a považuje ju za veľkú nádej pre ustatý a chorľavý svet. Hovorí: „Úloha veriť úplne slobodne a vo svedectve proti chorľavému a ustatému svetu obsahuje aj novú nádej a nové možnosti kresťanského výrazu. Práve vek kvantitatívne redukovaného kresťanstva môže vyvolať nové oživenie tohto uvedomelého kresťanstva.“

Jozef Žvanda, Foto: Internet