Skip to content Skip to footer

Slovo košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera kňazom na Zelený štvrtok 2020, ale nie len im

Milí bratia kňazi,

dnešný deň je pamätným dňom ustanovenia Eucharistie a kňazstva. Myslím na vás všetkých a spolu s vami si chcem pripomenúť deň kňazskej vysviacky – udalosť, ktorá nás urobila nielen priateľmi Ježiša Krista, ale aj služobníkmi jeho milosti pre posväcovanie jeho ľudu. Veľmi dobre vieme, že to nie je len honor, ale predovšetkým nevyhnutnosť obetavej lásky z našej strany. Túto lásku a horlivosť v službe si môžeme zachovať iba za pomoci nášho Pána, najvyššieho veľkňaza. Neustále potrebujeme obnovovať svoje odhodlanie i ochotu. Ďakujem každému jednému z vás za doterajšiu prácu a nasadenie pri budovaní Božieho kráľovstva, za vašu kňazskú vernosť, a do budúcnosti, aj za vaše verné postoje v ťažkých chvíľach. Cez vás chcem poprosiť všetkých našich veriacich, aby sa modlili za nás, kňazov. Hoci nie sme dokonalí, predsa sme ochotní meniť sa a viac sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi. Pri slávení obradov budem myslieť na vás, a prosím o podobné memento pri oltári aj za nás, tu, v srdci arcidiecézy. Bude nám síce chvíľami ťažko, ale všetko zahojí a vylieči radosť a istota, že Ježiš premáha smrť i hriech. Vydržme! Vyprosujem vám požehnané a pokojné veľkonočné sviatky!

+ Bernard

Foto: Kňazi na SDM 2019 v Paname, v diecéze Santiago De Veraguas