Skip to content Skip to footer

Slovko na začiatok

S Božou pomocou robíme prvé kroky v novom akademickom roku 2017/18. Chceme sa v neznámom teréne zorientovať, preto vám chcem ponúknuť mapu vo forme zamyslenia, ktorá nám môže pomôcť pri zoznámení sa s terénom nového AR. Inšpiratívnou pomôckou je prípravný dokument ku Biskupskej synode o mládeži (október 2018).

V prvej časti „Mladí v dnešnom svete“ pápež František povzbudzuje mladých, aby neostávali v stálej neistote pri rozhodovaní sa v životnom povolaní, ale aby sa odvážili zvoliť si životnú cestu a vykročiť na ňu. Človek od svojho počatia nastupuje na cestu životného povolania, avšak čas vysokoškolského štúdia je príležitosťou vedome vstúpiť do aktívnej prípravy na životné povolanie. Niektorí absolventi Katolíckej univerzity s nostalgiou hodnotia čas univerzitného štúdia a jasne vnímajú, že sa mohli viac zapojiť do aktivít zameraných na prípravu do manželstva a rodičovstva. Nezostaňme iba pri nostalgii….

Druhá časť „Viera ako rozlíšenie a ako povolanie“ pripomína, že viera je „dar zhora a zároveň odpoveď na to, že sme vybraní a milovaní.“ Vo viere nás Pán Ježiš pozýva do počúvania, dialógu uprostred každodenných radostí aj krížov. Každý deň nového AR môže byť školou viery, v ktorej nás Duch Svätý chce naučiť komunikovať s ním celým svojím srdcom.

V tretej časti „Pastoračná činnosť“ Svätý Otec odovzdáva jednoduchú výzvu pre apoštolát: „treba kráčať s mladými, prispôsobiť sa ich rytmu a krokom.“

Pápež František ku výzve k apoštolátu pridáva tri úderné povzbudenia: vyjsť, vidieť a vyzvať, čiže podľa Kristovho príkladu vyjsť
zo zaužívaných zvyklosti smerom k svetu mladých; vidieť, stretnúť svet mladých a vedieť pochopiť to dobré v ňom; vyzvať mladých, aby odkryli a prijali novotu evanjelia.

K prípravnému dokumentu pápež František pridáva sprievodný list
pre mladých,
v ktorom zaznieva nasledujúce povzbudenie: „Nebojte sa počúvať Ducha, ktorý vás povzbudzuje mať odvahu vykročiť.“

Čo nás čaká nové v AR 2017/18?

V nastávajúcom AR pokračujeme s formou Sústredení zo spirituality pre 1. r. Bc. Ďalšou novinkou je nový spôsob realizovania Sústredení
zo spirituality pre 2. r. Bc, pre ktorý je naplánované evanjelizačné popoludnie. V rámci tematických príhovorov na  mládežníckych svätých omšiach sa v zimnom semestri zameriame na vysvetlenie častí svätej omše a v letnom semestri ponúkneme témy z prípravy na Národné stretnutie mládeže v Prešove. Taktiež v letnom semestri bude rozšírená ponuka kurzu o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva. Vrcholom akademického roku budú misie, ktoré budú v pôstnom období viesť pátri Lazaristi.

Som presvedčený, že si určite vyberiete niečo svoje z ponuky UPaC na nový AR 2017/18, zároveň vás chcem poprosiť o podanie vašej ruky pri vytváraní univerzitného spoločenstva aj cez službu v UPaC.

Do nového AR prajem veľa odvahy v dobrodružstve viery.

Róbert Slotka, správca UPaC