Skip to content Skip to footer

Škola rodiny: originalita ženy

Na našom druhom stretnutí Školy rodiny sa s nami prišla o svoje skúsenosti podeliť pani Monika Naďová. Hovorila o téme originalita ženy.

Na začiatku nám položila 2 otázky : Som rada ženou a čo pre mňa znamená byť ženou. Mužská skupina sa zamýšľala, aká je, alebo čo pre nich predstavuje žena. Dievčatá sa jednoznačne zhodli, že prijímajú svoju identitu ženy a znamená to pre nich: byť láskavou, citlivou, starostlivou, v manželstve byť srdcom rodiny. Podľa mužov sa originalita ženy prejavuje v ženskosti, citlivosti, čistote srdca, kráse vnútornej, ktorá sa odráža i navonok a tajomnosti, ktorá jej dodáva nádheru.

Prijímanie seba samej ako ženy má svoje korene už v rodine. Závisí od správania matky i otca k dcére. Ak je matka pravým príkladom lásky, dobroty, bude sa tomu učiť aj dcéra, bude konať aj v svojej rodine rovnako. Ak otec hovoril dcére, že je vzácna a krásna, bude si vedomá svojej hodnoty, vzrastie v nej sebaúcta. Jej srdce bude naplnené a nemusí hľadať najmä predčasnú lásku v inom mužovi.

Žena má túžby byť milovaná a túžbu po dobrodružstve. Dokáže byť silná a pritom zostať nežná. Boh stvoril človeka na svoj obraz. To, ako Boh stvoril ženu, ukazuje na to, aký v skutočnosti je. Je krásny, milujúci, láskavý, má srdce plné pokoja. Dôležité je uvedomiť si, kto som v Bohu. Som jeho dcéra, bola som stvorená s najväčšou láskou, ako ozdoba zo všetkého, čo stvoril.

Boh jediný dokáže naozaj naplniť srdce ženy. Nedokážu to ani rodičia, manžel či deti. Boh je skala, na ktorej môže žena pevne stáť.

Autorka: Mirka, PF KU