Skip to content Skip to footer

Škola rodiny – originalita muža

Dňa 16.10.2013 sme sa zúčastnili prvého stretnutia v rámci cyklu Škola rodiny v tomto novom školskom roku. Stretnutie prebiehalo na internáte Ruža. Témou stretnutia bola originalita muža a hľadanie jeho identity. Prednášku viedol pán Jakubík, ktorý má praktické skúsenosti v tejto oblasti, keďže on sám je otcom rodiny.

 

Hneď na úvod prednášky sme sa snažili pozrieť na otázku identity muža z dvoch pohľadov, a to mužského i ženského, prostredníctvom krátkej aktivitky. Našou úlohou bolo v menších skupinkách spísať najprv vlastnosti, ktoré by mal spĺňať ideálny muž, potom chyby, ktoré u mužov vnímame. Názory žien na mužov i mužov samých na seba sa viac – menej zhodovali. Pre mnohých však bolo prekvapujúce zistenie v tom, prečo v dnešnej dobe nevieme nájsť muža, ktorý by bol svätý a dokonalý. Čo mu v tom bráni? Odpoveď znela hriech. Pretože hriech je to, čo zabíja svätosť v nás či už v podobe žiadostivosti, pomýlenej sexualite pred manželstvom alebo nevere v manželstve. Pokiaľ sa nezbavíme hriechu, nebudeme túžiť po kráse a čistote srdca.  Muž dnešnej doby nevníma povolanie byť vodcom a hlavou rodiny, nie je zvyknutý obetovať sa pre iných. Žije egoisticky sám pre seba a ženu vníma len ako tú, ktorá mu má variť, prať, žehliť a starať sa o neho. Pritom ako jej manžel by jej mal byť nápomocný. Láska totiž nie je o sebeckosti, ale o obetovaní sa, o dávaní samého seba tomu druhému.

 

V ďalšom priebehu stretnutia sme sa rozprávali o čnostiach.

Byť dobrým mužom znamená usilovať sa byť čnostným. Čnostný muž = silný muž. Povedali sme si o 4 základných čnostiach, ktoré sme aj bližšie rozobrali, a to: spravodlivosť, miernosť, odvaha a múdrosť. Pokiaľ muž pestuje v sebe tieto čnosti od malička, v dospelosti má predpoklady, aby sa z neho raz stal dobrý otec. Ženy zase majú byť tie, ktoré im v získaní týchto čností pomôžu svojím správaním, jednaním i vystupovaním.

 

Na záver prednášky otec Róbert predstavil vzor pre mužov, z ktorého by si mali brať príklad – zo sv. Jozefa Robotníka, ktorý je vzorom v pracovitosti a svätosti.

 

Všetci sa už tešíme na ďalšie stretnutie o dva týždne, na ktorom sa tentokrát zblízka pozrieme na identitu ženy.

Fotogalériu nájdete: TU

Autorka: Martina, študentka PF KU