Skip to content Skip to footer

O modlitbe posvätného ruženca a spomalení životnej rýchlosti

Ak človek pozorne načúva dnešnému svetu, z každej strany počuje stony zhonu, stony napätia a stresu, ktoré nás všetkých tak veľmi ničia. A týka sa to doslova každého, týka sa to tak ľudí pracujúcich v rozličných profánnych oblastiach sveta, ale žiaľ dotýka sa to aj tých, ktorí sa rozhodli kráčať duchovnou cestou a nasledovať Ježiša. Týka sa to biskupov, týka sa to kňazov a týka sa to aj zasvätených osôb. Z každej strany nás tlačia termíny, dedlajny… A my? Kam sa len vlastne ženieme? Čo všetko ešte potrebujeme stihnúť? Čo ešte? A ako len dostať ten náš život do normálnych obrátok?

Zo života bl. Matky Terezy z Kalkaty je známe originálne riešenie nejednej zložitej situácie. V jednej z nich jej sestry prišli za ňou, Matkou, s prosbou skrátiť modlitbu, lebo rapídne pribudlo chorých, ktorých pre nedostatok času zanedbávajú. Bl. Matka Tereza však rozhodla rázne: „O to viacej sa budeme modliť!“, povedala. A napokon stihli ešte viac.

Zníženie našej rýchlosti. Môže nám k tomu pomôcť modlitba, môže nám k tomu pomôcť modlitba posvätného ruženca?

Akčný bl. Ján Pavol II: Ruženec – kontemplácia Kristovej tváre  

Dobre si pamätáme na iného blahoslaveného, na bl. Jána Pavla II. Ten počas svojho dlhého pontifikátu spustil mnoho projektov, absolvoval 104 apoštolských ciest do zahraničia, kde sa stretával s miliónmi veriacich aj neveriacich ľudí, otvoril brány Vatikánu a nechal tam vstúpiť okrem kňazov aj mnohých laikov, s ktorými stoloval, komunikoval. Ako to všetko stihol?

Odpoveď? Bl. Ján Pavol II. bol na kolenách. Bol na kolenách tak pred Eucharistiou ako  aj pri modlitbe ruženca. Vo svojom apoštolskom liste Rosarium virginis Mariae – Ruženec Panny Márie z roku 2002 sa vyznáva, že táto modlitba je jeho najobľúbenejšou modlitbou a mala dôležité miesto v jeho duchovnom živote už od mladosti (RVM 2).  V tom istom liste ďalej dodáva, že modliť sa ruženec vlastne znamená s Pannou Máriou kontemplovať Kristovu tvár. Ruženec predstavuje najefektívnejší prostriedok, ako medzi veriacimi pestovať oddanosť rozjímaniu nad kresťanským tajomstvom a učiť  umeniu modlitby. Ruženec patrí medzi najlepšie a najhodnotnejšie tradície kresťanskej kontemplácie. Vyvíjal sa na Západe, je typicky meditatívnou modlitbou a istým spôsobom sa zhoduje s modlitbou srdca alebo Ježišovou modlitbou, ktorá zapustila korene v pôde kresťanského Východu (RVM 5).

Podobné myšlienky zdieľal aj pápež Pavol VI. , ktorý tvrdil, že bez kontemplatívnej dimenzie by ruženec stratil svoj význam. Bez nej je ruženec ako telo bez duše a vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa jeho odriekanie stane roztržitým a bezduchým opakovaním formuliek. Ruženec si svojou povahou vyžaduje pokojný spád v recitovaní, akúsi zahĺbenú zdĺhavosť, čo uľahčuje modliacemu rozjímať o tajomstvách Kristovho života a nazerať na ne akoby srdcom tej, čo bola Pánovi zo všetkých najbližšia (RVM 12).

Ruženec pomáha dosiahnuť spomalenie životnej rýchlosti. Ako?

Kontemplatívna modlitba ruženca pomáha modliacemu ponárať sa do hĺbky nad jednotlivými tajomstvami Ježišovho života. Každý desiatok umožňuje viacnásobným opakovaním tajomstva hlbšie nahliadnuť do Ježišovej tváre. Je to podobné, ako keď zaľúbený mládenec hľadí do tváre svojej milej. Je to podobné, ako keď rodičia hľadia do tváre svojho novonarodeného dieťaťa. Stále a stále sa vracajú k jeho postieľke, pozorujú jeho tvár, dych, oči, stále objavujú niečo nové.

Hľadenie do Kristovej tváre pomôže modliacemu pomaly chápať zmysel Ježišových slov a skutkov. Modliaci sa túži inšpirovať Ježišom, túži ho vo svojich slovách a skutkoch nasledovať. A tak si modliaci všimne Ježiša, ktorý sa snaží s prichádzajúcim človekom rozprávať, neodbije ho nervózne, ale mu pomôže. Predstavme si, že tým modliacim sa je nejaký úradník. Na druhý deň príde do práce, je tu kopec stránok, ktoré treba vybaviť. No tento úradník sa nespráva nervózne, neobije stránku len preto, že jej chýba taký či taký dokument, nebude ju preháňať z úradu na úrad, veď dobre vie, že môže tomuto človeku pomôcť. Veď vo svojej databáze má všetky informácie o „nešťastníkovi“. Úradník modliaci sa ruženec sa tak kontempláciou Kristovej tváre snaží Jeho tvár vtlačiť do svojej tváre. Správa sa ľudsky k človeku, ktorý prichádza do úradu vybaviť svoju záležitosť a usiluje sa mu pomôcť. Takýto úradník tomuto človeku tak šetrí čas a šetrí mu aj nervy, lebo človiečik sa nemusí kvôli jednému papieru preháňať stokrát z úradu na úrad. A takto si úradník šetrí aj čas sebe a šetrí si aj nervy. Má tak viacej času na iných ľudí, má tak koniec koncov aj viacej času na seba, na prípadný oddych, ak vybaví to, čo je potrebné vybaviť. Podobne sa dá šetriť časom na každom kroku. Ak totiž v ruženci kontemplujeme Kristovu tvár a vidíme v nej úžasnú Kristovu ľudskosť, sami sa stávame hlboko ľudskými. A o toto práve ide.

Je to neuveriteľné, ale modlitba šetrí čas, modlitba posvätného ruženca nesmierne šetrí čas a pomôže nám spomaliť tempo nášho života. Veď ako ináč by všetky aktivity stihol tak akčný a kontemplatívny bl. Ján Pavol II.?

Jozef Žvadna