Skip to content Skip to footer

Škola Biblie sa opäť otvára

Ponuka Školy Biblie

            V septembri 2012 sa v spolupráci Oravského centra mládeže a Katolíckeho biblického diela spustil pilotný projekt Škola Biblie. Ide o biblické vzdelávanie pre laikov, ktorí majú záujem o bližšie poznanie Svätého Písma. Prednášajúcimi sú biblickí teológovia z celého Slovenska a okrem prednášok sú súčasťou programu aj ďalšie aktivity zamerané na prácu s biblickým textom. Vzdelávanie prebiehalo podobnou formou ako animátorské školy, t.j. cez víkendy.

V tomto roku plánujeme otvoriť dva moduly – jeden zameraný na základy biblickej teológie a evanjelia, druhý je zameraný na apoštola Pavla a jeho listy. Možnosť prihlásiť sa je do 15. septembra 2013 (prihláška je umiestnená na www.skolabiblie.sk.). Zároveň počas roka pripravujeme aj ďalšie možnosti biblickej formácie – budeme o nich informovať na spomínanej stránke.

S pozdravom o. Branislav Kožuch, riaditeľ Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou.