Skip to content Skip to footer

Božie slovo pre Pedagogickú fakultu

 V utorok do poludnia zavítal medzi pedagógov Pedagogickej fakulty KU don Anton Červeň, SDB, ktorý im ponúkol duchovné slovko na začiatku akademického roka. Jeho príhovor sa niesol v duhu pohľadu sv. Tomáša Morusa na život: „ Pozeraj sa na svet radostnejšie.“ Páter Anton nám odovzdal cez bohaté osobné skúsenosti okorenené humorom nasledujúce podnetné myšlienky:

– na rušnej ulici v Londýne vnímal potrebu osobnej komunikácie s Bohom. Modlitba je prejavom blízkosti s Bohom.

– pri 2,5 h poklone sv. krížu na Veľký piatok v londýnskom kostole videl v zástupe mladých Slovákov, ktorí boli potetovaní, s piercingom, ale duchovne sa nestratili. Je potrebné, aby sme sa zbavovali zbytočnej úzkosti a strachu.

– súčasné pastoračné pôsobenie pátra prebieha medzi Rómami, čo ho učí pokore. Svetlom pre druhých sa nestaneme, ak nestratíme všetko.

– tri dôležité postrehy: začni od seba (p. Benedikt XVI.: „ Je potrebné zísť zo svojho neba.“), komunikuj s generáciami (nauč sa počúvať), bedli (stávaj sa svetlom, prof. Ladislav Hanus: „ Kresťanský humanizmus začína, keď si všímaš život jednoduchého človeka.“)

Na záver zazneli tieto povzbudenia: „ Budovať Slovensko znamená budovať Katolícku univerzitu… Kresťan musí byť iný, radostnejší, plný nádeje… Ježišovi sme dlžný vykročenie z loďky istoty… Stávaj sa svetlom… Univerzita je ako palma, ktorej postupne dorastajú listy, ktorá rastie z námahy generácií.“

Slová pátra Antona boli hodnotným zastavením sa na začiatku nového akademického roka.

Autor: o. Róbert