Skip to content Skip to footer

O znamení kríža

Ak robíš znamenie kríža, rob to poriadne. Nie nejaké zmrzačené, unáhlené, pri ktorom človek nevie, čo to má znamenať. A vôbec, riadne znamenie kríža, zvoľna a veľké, od čela k hrudi, od jedného ramena k druhému. Cítiš, ako ťa objíma? Sústreď sa riadne, všetky svoje myšlienky a celú svoju myseľ sústreď do tohto znamenia, ako postupuje od čela k hrudi, od ramena k ramenu. Potom to cítiš: Obopína ťa úplne, telo aj dušu, sústreďuje ťa, žehná a posväcuje ťa. Prečo? Je to znamenie všemohúcnosti a je to znamenie vykúpenia. Na kríži vykúpil náš Pán všetkých ľudí. Krížom posväcuje človeka, úplne až do posledného vlákna jeho bytia.

Preto ho robíme pred modlitbou, aby nás usporiadal a upokojil, aby sústredil naše myšlienky a srdce i vôľu k Bohu. Po modlitbe, aby v nás zostalo, čo nám Boh daroval. V pokušení, aby nás posilnil. V nebezpečenstve, aby nás chránil. Pri žehnaní, aby naša duša prijala v sebe plnosť Božieho života a aby v nej všetko bolo zúrodnené a posvätené.

Mysli na to, kedykoľvek robíš znamenie kríža. Je to znamenie zo všetkých najsvätejšie. Rob ho riadne, zvoľna, veľké, s uvážením. Potom objíme celé tvoje bytie, postavu a dušu, tvoje myšlienky aj tvoju vôľu, zmysel aj srdce, konanie aj odpočinok, a všetko bude v ňom posilnené, poznamenané, posvätené, v sile Kristovej, v mene trojjediného Boha.

GUARDINI, R. O posvátných znameních. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1992, s. 8.

Foto: Internet