Skip to content Skip to footer

Šialenec

Prebehol popred nás strašnou rýchlosťou. Mnoho jemu podobných pirátov v poslednom čase pomerne často takto páli našou krajinou. „Šialenec“, skríkol niekto v úľaku na adresu vodiča auta, ktorého hukot sa strácal v hluku ešte silnejšieho, okolo nás páliaceho auta. „Šialenci“, bolo počuť ešte raz. Šialencom nazvali aj Ježiša, keď vraveli: „Pomiatol sa!“ Bol Ježiš šialencom? Alebo šialencami boli tí, ktorí to o ňom hovorili? Kto je dnes v skutočnosti šialencom a čo s tým?

Gilbert Keith Chesterton si v knihe Ortodoxia spomína na istého úspešného nakladateľa, ktorý vyslovil poznámku, akési motto moderného sveta. Nakladateľ o niekom povedal: „Tomu človeku sa bude dariť, verí v seba.“ V tej chvíli na blízkej zastávke zastavil autobus, na ktorom bol nápis „Hanwell“. Hanwell je londýnske predmestie, na ktorom sa nachádza ústav pre duševne chorých.  „Mám vám povedať, kde sú tí všetci ľudia, ktorí veria v seba?“, spýtal sa Chesterton nakladateľa? „Môžem Vám to povedať. Poznám ľudí, ktorí verili v seba kolosálnejšie ako Napoleon a Caesar. Viem, kde žiari stálica istoty a úspechu. Môžem vás zaviesť k trónom nadľudí. Všetci ľudia, ktorí naozaj verili v seba, skončili v blázincoch. Viera, ktorá verí výhradne v seba má na čele napísané Hanwell.“

„Šialenec nie je človek, ktorý stratil rozum“, pokračuje Chesterton. „Šialenec je človek, ktorý stratil všetko okrem rozumu. Najvýraznejšou a najnepochybnejšou známkou šialenstva je spojenie logickej úplnosti a duchovnej obmedzenosti. O koľko by sa zväčšil váš svet, keby ste sa vy dokázali v ňom zmenšiť, keby ste sa dokázali na druhých pozerať so zvedavosťou a potešením. Ak si myslíte, že ste kráľom Anglicka, dobre, ale snažte sa urobiť veľkolepý krok a stanete  sa ľudskou bytosťou, ktorá sa z vrchu pozerá na všetkých kráľov,“ dodáva Chesterton.

„Pri zdravom rozume udržuje ľudí Mystika“, ešte raz pokračuje Chesterton. „Dokiaľ máte nejaké tajomstvo, máte i zdravie.  Ak tajomstvo zničíte, vytvoríte morbiditu. Obyčajný človek je vždy zdravý, lebo je vždy tajomný. Pripúšťa pološero. Je vždy jednou nohou na zemi  druhou v rozprávkovej krajine. Vždy mohol slobodne pochybovať o svojich bohoch, ale vždy aj slobodne veriť. Ak by uvidel dve pravdy, ktoré si navzájom odporujú, bral by obidve spolu s ich rozpornosťou.  Tak verí, že deti patria do nebeského kráľovstva, ale i napriek tomu majú rešpektovať pozemské kráľovstvo. Presne táto rovnováha zdanlivých protikladov je životnou iskrou zdravého človeka. Celé tajomstvo mysticizmu tkvie v tom, že človek dokáže pochopiť všetko pomocou toho, čo nechápe. Morbídny logik sa snaží všetko urobiť jasným, ale podarí sa mu iba všetko zahaliť rúškom tajomstva. U mystika je jedna vec tajomná, ale všetko ostáva jasným.“ Toľko Chesterton.

Je Ježiš šialencom? Chesterton nám dáva jasnú odpoveď: „nie, nie je.“ To šialencami sú tí, ktorí spájajú logickú úplnosť s duchovnou obmedzenosťou.

o. Jozef Žvanda