Skip to content Skip to footer

Júnové stretnutie univerzitných kaplánov v Bratislave

Ku koncu letného semestra 7.- 8. 6. sa stretli univerzitní kapláni z celého Slovenska v hlavnom meste našej krajiny, tu naše UPC zastupovali o. Ondrej a o. Róbert. Vo štvrtok bol program zameraný na budovanie kňazského spoločenstva, kedy sme sa zúčastnili na najneskoršej sv. omši v Bratislave v UPC o 21:30. Na sv. omšu prišlo okolo 900 vysokoškolákov. Pri homílii o. Juraj Sedláček z Trenčianskeho UPC vyzval mladých, aby Eucharistiu transplantovali do svojho života.

Na druhý deň sme začali spoločnou modlitbou a oficiálnym programom s o. biskupom T. Galisom, ktorý nám pripomenul, že ideme v moci Ježiša. Ďalej sme sa zamýšľali a rozoberali v skupinkách materiál, ktorý bol pripravený pri poslednom stretnutí európskych vysokoškolákov v Ríme – máj 2012. Na záver nám boli odovzdané aktuality o najbližších SDM v Brazílii, o Akademe 2012. Výzvy zo stretnutia sme vložili do modlitieb pri sv. omši, kde nás o. biskup Galis povzbudil, aby sme si hľadali spolupracovníkov v univerzitnej pastorácii ako apoštol Pavol. Najbližšie stretnutie univerzitných kaplánov bude v septembri v Žiline.