Skip to content Skip to footer

Seminár s o. Jozefom Marettom – Zbav nás zlého

Koncom februára sme sa s manželom zúčastnili na seminári s exorcistom o. Jozefom Marettom na tému Zbav nás zlého. Každý jeden z nás zažíva každodenne mnoho pokušení a je len na nás, či sa im budeme brániť alebo im podľahneme. K tomu, aby sme sa vedeli brániť útokom zlého, je potrebné, aby sme sa aj v tejto oblasti neustále vzdelávali.

Z hodnotných prednášok ma zaujalo rozlišovanie čiernej, bielej a červenej mágie. Všetky tri druhy samozrejme pochádzajú od diabla, no častokrát je za nesprávnu považovaná len čierna mágia. Tá je vykonávaná s úmyslom uškodiť niekomu – zlorečiť, prekliať, no aj ublížiť konkrétnym spôsobom. Patrí k nej vykonávanej čiernych omší, rozličných obradov, práca s woo-doo bábikami a pod.

V bielej mágii sa satan skrýva mnohokrát za anjelov, svätých či dokonca za samého Boha. Je to mágia s pôvodným cieľom pomôcť niekomu. Častokrát je to pomoc pri zdravotných problémoch, na ktoré už medicína nemá až taký dosah – rozličné nevyliečiteľné choroby, no u nás na Slovensku sú liečitelia pomerne často vyhľadávaní aj pre rozličné banálnosti. Satan sa nás snaží zmiasť obrazmi Ježiša, či Panny Márie alebo rozličných sošiek v byte liečiteľa. Mnohokrát ani samotný liečiteľ nevie, že je prostredníkom zlého ducha. Najmä na východnom Slovensku je rozšírené robenie uhlíkovej vody, ktorá pomáha od urieknutia. Staré babky ju častokrát používajú ako liek na všetko. Taktiež nosenie červenej šnúrky, ktoré sa poslednými rokmi stalo módnym hitom.

Hoci všetky tieto veci sa môžu javiť ako nevinné, no zásadným spôsobom otvárajú prístupové cesty diablovi a to porušením prvého Božieho prikázania. Boh už nie je stredobodom nášho života, nespoliehame sa na Pána, ale na červenú šnúrku alebo vodu zmiešanú s popolom. Poslednou bola červená mágia a tá slúži na pomoc pri problémoch s láskou. Môže sa nám zdať, že takéto veci sa stávajú len v rozprávkach – použitie elixíru lásky a dotyčný sa hneď do nás zamiluje. No bohužiaľ zúfalí ľudia, ktorým zatiaľ neprišiel do cesty pán vyvolený, siahajú aj po takýchto riešeniach. Tento druh mágie sa používa taktiež na situáciu, kedy žena nemôže otehotnieť. Aj takto počatý človek už od začiatku ovplyvnený hriechom matky.

O. Maretta sa počas celého semináru dotkol mnohých tém, rozobral ich do hĺbky a  poukázal na skutočné stránky vecí. Horoskopy, veštci, rozličné filmy, hry. Dotkol sa aj v dnešných dňoch aktuálnej témy – gender ideológie. Ukázal, ako môže psychický vývin dievčaťa značne poškodiť napr. hranie sa s bábikou barbie. Prednášky boli obohatené interaktívnou spoluprácou a dynamikami, napr. hľadaním výrokov zo Sv. Písma, takto sme mali možnosť sami si naštudovať rozoberané prednášky. Veľmi silné zážitky sme mali počas adorácie, kedy sme mali možnosť odpustiť, poprosiť o odpustenie vo všetkých našich situáciách, ktoré nás poznačili.

Tento seminár bol rozhodne skvelou skúsenosťou a obohatil nás s manželom o množstvo nových informácií. Dnešná doba je zložitá a nenechať sa oklamať zlým, je čoraz ťažšie. Preto potrebujeme v svojom živote osobnosti, ktoré nám na ceste k Bohu pomôžu.

Natália Senderáková, študentka FF KU