Skip to content Skip to footer

Nemusíš ísť na misie do Kazachstanu, tvoja misia je na Slovensku!

Aj takéto slová odzneli na konferencii Apoštol, ktorá sa konala v Poprade 11. – 13. 4. 2014 a organizovalo ju Modlitbové spoločenstvo pri KU. Počas konferencie sme si mohli vypočuť viaceré prednášky na tému apoštol: ako rásť v apoštolskej službe, čo je povolanie apoštola.

Veľmi ma oslovila myšlienka hneď v úvode, kedy nám Jude Antoine, misionár z Malajzie, vysvetlil zásadný rozdiel medzi apoštolom a učeníkom. Ako hovorí Jude: „Učeník je ten, kto je povolaný.“ K učeníctvu sme povolaní všetci, lebo všetci sme Ježišovi učeníci. Apoštol je však ten, kto je vyslaný, ten kto sa nebojí ísť až za hranice svojho pohodlného a bezpečného života. Hneď pri týchto slovách mi napadli všetci tí misionári, ktorí chodia po svete a obetujú častokrát svoje zdravie, len aby priniesli Krista všade tam, kde o ňom ešte nevedia.

My sa musíme stať v prvom rade misionármi tam, kde sme. Slovensko potrebuje apoštolov, nových apoštolov, ktorí majú nadšenie a chcú, aby sa diali zmeny v našej krajine. Apoštoli to nie sú len ľudia, kresťania, ktorí sú zapojení v modlitbových skupinkách, spoločenstvách, ktorí sú akční, čo sa týka duchovných obnov, kresťanských stretnutí… Boh čaká na ľudí,  ktorí povedia: „Tu som, pošli mňa“ (Iz 6,8). Dôležitým aspektom apoštolskej služby je služba z lásky k Bohu, lebo bez tohto to neprinesie radosť a ani žiadne ovocie. Apoštol nie je niekto kto pracuje, pracuje a len pracuje, aby dosiahol akési viditeľné výsledky. Byť apoštolom nie je práca merateľná. Apoštol sa v prvom rade musí modliť, prihovárať sa za ľudí, ktorých má okolo seba. Rovnako by to mali robiť aj spoločenstvá, aby sa počas ich stretnutí nemodlili len za najbližšie chvály, akcie …, ale aby sa prihovárali za potreby ľudí. Ak vidíme, že je na Slovensku málo pracovných miest, modlíme sa za to. Ak vidíme nespravodlivosť, modlíme sa za to, prihovárajme sa za manželstvá a rodiny. Boh vždy vypočuje modlitbu!

Okrem modlitby, apoštola charakterizuje ešte jedna vlastnosť. Apoštol musí ohlasovať.

Každá generácia potrebuje nových apoštolov. Boh potrebuje na Slovensku ľudí, ktorí budú plní odvahy a nadšenia robiť bláznivé veci. Nemusíme ísť na misie do Kazachstanu, naša misia je na Slovensku! Stačí iba otvoriť naše srdcia a dovoliť Bohu, aby si použil to, čo je v nás.

Dominika Dziaková, študentka FF KU