Skip to content Skip to footer

Jakubčatá a 24/7

Letný semester trávim na stáži v Brne. Čas stáže a štúdia je ozaj plnotučný. Veľmi zaň vďačím. Vďačím za vzácne spoločenstvo “Jakubčatá” tvoreného slovenskými mladými študujúci či pracujúcimi v Brne. Tvoria mnoho aktivít pre (duchom :) mladých, ktorý majú túžbu po nových priateľstvách a chuť robiť niečo viac – “something more”.

Pred pár dňami som smela byť súčasťou modlitbového dobrodružstva: Modlitby „24/7“

Čo sú Modlitby 24/7? 

Ide o nepretržitý reťazec modlitieb 24 hodín denne 7 dní v týždni. Modlitby prebiehali  v modlitebnej miestnosti (miestnosť v suteréne budovy fary sv. Jakuba).

Modliť sa, akoby všetko záviselo od Boha a žiť, akoby všetko záviselo od nás.

Bolo na mne, ako som strávila čas s Bohom – mohla som spievať, chváliť, kresliť, čítať si, modliť sa alebo len v tichosti byť s Kráľom. Mohla som si zvoliť byť v modlitbovej miestnosti sama alebo v prítomnosti iných, bolo na mne, koľko času venujem svojmu Bohu. Učila som sa modliť, tým, že som sa modlila. Uvedomila som si, že sa túžim stať hrdinom, ktorý je rovnako odvážny v pondelok ráno ako v nedeľu v kostole.

,,24/7 Prayer má dlhoročnú tradíciu a priniesla už veľa požehnania na mnohých miestach a v rôznych denomináciach.” (Mária, SR)

,,Sediac v tejto modlitebnej miestnosti, ako 59-ročná žena, verím, že ak títo mladí ľudia sú ďalšou generáciou, náš svet je v dobrých rukách.” (Liz, UK)

,,Ustavične sa radujte!  B e z  p r e s t a n i a  s a  m o d l i t e,  pri všetkom vzdávajte vďaky,  lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1 Sol 5, 16-18)

Témy modlitieb

Témy si každý priniesol do modlitbovej miestnosti sám, ale všeobecne sme sa chceli modliť za tieto aktuálne oblasti:

  • milosť k obráteniu pre mesto Brno
  • za ľudí, ktorý ešte nespoznali Božiu lásku
  • milosť a duchovnú obnovu pre všetky kresťanské spoločenstvá v Brne a každého, kto sa zúčastnil
  • za jednotu v Cirkvi
  • za českú a slovenskú vládu, za spravodlivosť v oboch krajinách

Lucia Hovancová, študentka FF KU