Skip to content Skip to footer

Kolégium KU otvára už druhý ročník

RUŽOMBEROK (16. apríla 2014) – Študenti KU sa môžu prihlásiť do 25. mája 2014 na program duchovnej a intelektuálnej formácie v Kolégiu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Program okrem pravidelných utorkových prednášok pre verejnosť ponúka študentom pravidelné diskusie na zaujímavé témy, možnosť prehĺbiť svoj duchovný život vlastným tempom a zažiť komunitu s novými priateľmi.

Na prihlásenie sa je potrebné vyplniť tento dotazník, ktorého súčasťou je aj vypracovenie krátkej úvahy na jednu z vybraných tém ako líderstvo, “katolícka univerzita”, ja a Boh či viera v súčasnom svete. Termín na prihlásenie sa je do 25. mája 2014, po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobné pohovory.

Uchádzačom môže byť študent ktoréhokoľvek stupňa štúdia na Katolíckej univerzite (Bc., Mgr., PhD.), ktorý má záujem spoznať nových ľudí, intelektuálne sa rozvíjať a v komunite žiť naplno svoju vieru. Predpokladá sa, že študenti Kolégia očakávajú od školy a života jednoducho viac.

Viac informácií o Kolégiu je možné nájsť na jeho webovej stránke kolegium.ku.sk.
alebo  http://www.ku.sk/ouniverzite/spravy/67062-kolegium-ku-otvara-u-druhy-ronik.html

František Kovaľ SJ