Skip to content Skip to footer

Prinášať k Ježišovi deti aj dnes, (Mt 19, 13-15)

Čo má človek po Bohu viac, ako je život, zdravie, rodina a deti? Áno, deti sú pre nás jedným z najväčších darov, veď v nich je náš život, v nich dostáva náš život kontinuitu. Aj zvyk z vďačnosti povedať niekomu: „Nech Ťa Pán požehná na Tvojich deťoch!“, hovorí za všetko.

Deti sú pre nás veľkým darom, ale aj veľkou zodpovednosťou dobre ich vychovať, aby sa z nich stali dobrí a statoční ľudia. Akí sú rodičia šťastní, keď sú ich deti šťastné? Akí sú však nešťastní, keď sú ich deti nešťastné? Každý rodič má preto milovať svoje dieťa, svoje deti. Výchova je jednou z najdôležitejších úloh rodičov. A toto si majú uvedomovať aj všetci učitelia, vychovávatelia a kňazi. Toto si majú uvedomovať aj všetci politici, aby ich služba bola nasmerovaná v prospech rodiny.

Toto si uvedomovali aj naši predkovia, aj ľudia dávno pred nami. Toto si uvedomovali aj Ježišovi súčasníci, a preto keď vybádali, že Ježiš je naozaj Boží a koná Božie skutky, privádzali k nemu svoje deti, aby na ne kládol svoje ruky a aby sa za nich modlil. Rodičia malých detí boli veľmi vnímaví na deti a na Ježiša. A vôbec rodičia, ktorí aj dnes s láskou prijímajú deti, sú akoby viac otvorení voči Bohu a viac voči nemu vnímaví. Strach a zápas o deti ich ešte viac privádza k Bohu.

Myslím, ak sa v našej krajine budú opäť rodiť deti, budeme aj viac vnímaví na Boha. A bude pre nás prirodzené, že naše deti budeme aj my privádzať k Ježišovi.

Jozef Žvanda

Foto: Internet