Skip to content Skip to footer

Predprípravné akcie NPZŽ Košice 2013

Predpríprava NPZŽ spočíva v duchovnej obnove a v ponuke akcií, ktoré môžete realizovať vo svojich farnostiach a aj v osobnom živote.

Duchovná príprava

9-dňová (14. –  22. 9. 2013 ) bezprostredná duchovná príprava ako súčasť iniciatívy „Mladí za rodinu“. Úmysly na jednotlivé dni prípravy:

14. 9. za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa
15. 9. za prehĺbenie viery v Krista v slovenskom národe
16. 9. za zákony ochraňujúce dôstojnosť každého ľudského života
17. 9. za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu
18. 9. za starých a chorých členov rodín
19. 9. za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva
20. 9. za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách
21. 9. za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a prirodzenú hodnotu manželstva a rodiny
22. 9. za požehnanie Národného pochodu za život, aby poslúžil nášmu národu ku schopnosti lepšie spravovať celé stvorenie a ochraňovať dôstojnosť každého ľudského života

Life Action – Life Protection (16. – 20. 9. 2013)

Rôznorodé pro-life iniciatívy v Košiciach. Pouličná propagácia:

  • Živá pro-life reťaz s transparentmi pri cestných komunikáciách
  • „Oblapenie Ústavného súdu“
  • Modlitby pred budovami, v ktorých sa vykonávajú potraty
  • Kontinuálne čítanie encykliky Evangelium vitae
  • „Akcia kilo“ na podporu opustených matiek v núdzi a iné.

Prevzaté z http://pochodzazivot.sk/program/.