Skip to content Skip to footer

Požehnaný pôst

Čím sa necháte inšpirovať počas pôstu?
Chcem vám ponúknuť námet od sv. otca Benedikta XVI. z jeho posolstva na pôstne obdobie. V posledných dvoch bodoch svojho posolstva sa venuje dvom darom- dar vzájomnosti, dar duchovného rastu. Prvý dar necháva vyniknúť v prejavoch dnešnej doby, keď hovorí o tzv. hluchej spoločnosti. Nemyslí tu na fyziologické problémy, ale na neschopnosť zachytiť a reagovať na celistvosť potrieb človeka.

Preto nám sv. otec pripomína, že toto sa medzi kresťanmi nesmie stávať! Koreňom vzájomnosti a spolupatričnosti medzi kresťanmi je Kristovo tajomné telo, na ktoré sme sa pripojili vo sviatosti krstu. Na základe slov apoštola Pavla v liste Rimanom (14. 19) je dobré si položiť formujúce otázky: Nakoľko hľadám dobro pre svojho blížneho; nakoľko mu ponúkam to, čo ho buduje; či mi záleží na jeho spáse?

Druhým darom je dar duchovného rastu, inými slovami: napredovanie v svätosti, túžba po vyšších daroch, rozvoj plodnejšej lásky.

Boh nám dal milosť, aby sme v konkrétnom čase spoznávali a konali dobro z lásky k Bohu. Ľahko upadávame do ľahostajnosti, nechávame uhášať Ducha Svätého v sebe, nerozvíjame talenty. Majme pred sebou skúsenosť duchovného života- kto nenapreduje, upadáva.

Čo by som mal urobiť ako prvý krok na tejto ceste duchovného rastu?
Prajem vám, aby tento nastávajúci týždeň bol pre vás novým svedectvom lásky a vernosti k Ježišovi.

o. Róbert