Skip to content Skip to footer

Duchovná skúsenosť z Erazmu

V prvom ročníku magisterského stupňa som sa rozhodol prihlásiť sa na výmenný študijný pobyt v Poľsku, v meste Lublin. Podľa skúseností mojich známych, ktorí sa už erazmu zúčastnili, tešil som sa na príjemné chvíle a spoznávanie nových, zahraničných priateľov. Čas to bol vskutku úžasný s obrovským množstvom možností, ktoré sa ponúkali. Pre mladého človeka, mňa nevynímajúc, ponúka sa veľa dobrého, ale tak isto aj veľa zlého. Preto bolo treba zvlášť v tomto čase dbať o duchovný život a obhajovanie svojich morálnych a duchovných hodnôt.

V prvom rade by som chcel spomenúť nedeľné omše v anglickom jazyku. Zo začiatku som veľmi poľsky nerozumel, preto som uvítal túto možnosť. Po každej omši nás kňaz pozval na krátke agapé, na kávu, čaj a niečo sladké. Postupne sa tam vybudovala partia ľudí, ktorí chodievali pravidelne. Spoločne sme sa rozprávali nielen o našich krajinách (boli tam ľudia z celého sveta, od Ameriky, cez celú Európu až po Vietnam), ale aj o duchovných veciach. Otec Paweł bol tiež mojim spovedníkom počas celého pobytu. Na omšiach sa zúčastňovali aj sestry františkánky, ktoré viedli spevokol. Boli sme u nich raz na návšteve, kde nám ukázali svoje múzeum a rozprávali o svojich misijných cestách po celom svete.

Ďalšou možnosťou, kde sa dal rozvíjať duchovný život bolo duszpasterstwo akademickie a akademický kostol, ktorý sa nachádzal rovno v areáli hlavných budov univerzity. Sväté omše tam bývali denne asi 6 krát. Raz do týždňa bývala mládežnícka omša, podobne ako u nás v Ružomberku. Mladí doprevádzali sv. omšu spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Po tejto sv. omši bývala modlitba chvál. Programu UPC-čka som sa veľmi nezúčastňoval, nakoľko funguje odlišným spôsobom ako u nás, a tiež priestorovo je odlišné. Napr. pár metrov od akademického kostola bola čajovňa, v ktorej bola aj miestnosť, kde sa nacvičovali piesne na mládežnícku omšu. Z aktivít UPC-čka by som ešte spomenul nedeľné modlitebné stretnutia v hlavnej budove univerzity. Nakoľko je to veľká univerzita a študujú tam študenti aj z väčších diaľok (predsa len, Poľsko je niekoľkokrát väčšie ako Slovensko), bolo celkom normálne, že aj počas víkendu bolo v Lubline množstvo študentov. Informácie o sv. omšiach, programe a ďalších duchovných aktivitách, nie len aktivitách UPC, bolo možné získať buď z informačného letáku priamo v kostole alebo na webovej stránkehttp://www.dakul.jezuici.pl/ , prípadne na letákoch v škole. O väčšine aktivít som však bol informovaný a pozývaný priamo mailom od známych a priateľov, takže o duchovný program nebola núdza.

Dušan, študent FF KU